Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SAMPARA WAWOLIMBUE BAENI POLUA GALU POHARA PUUSANGI BONDOALA LASOSO LAKOMEA BAO-BAO TOTOMBE JAYA ANDEPALI RAWUA ANDAROA PUULORO ANGGALOMOARE ABELISAWAH ANDADOWI TABANGGELE KONGGA MEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 298 119 188 127 188 156 106 163 192 184 156 289 256 394 370 174 300 400 214 151 112 4537
  PR 317 107 194 114 174 155 102 168 184 164 151 267 259 402 365 143 309 413 189 143 114 4434
  JML 615 226 382 241 362 311 208 331 376 348 307 556 515 796 735 317 609 813 403 294 226 8971
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 2 6 0 0 4 0 0 0 21
  PR 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 10
  JML 1 0 0 0 2 4 0 3 0 4 0 1 0 2 8 0 0 6 0 0 0 31
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 298 119 188 127 191 159 106 164 192 187 156 289 256 397 376 175 300 405 214 151 112 4562
  PR 318 107 194 114 174 156 102 170 184 165 151 269 259 402 367 143 309 415 189 143 114 4445
  JML 616 226 382 241 365 315 208 334 376 352 307 558 515 799 743 318 609 820 403 294 226 9007
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 191 85 178 103 138 118 93 132 146 139 137 214 183 293 275 151 266 295 163 119 93 3512
  PR 199 67 185 87 136 124 92 119 139 140 119 201 194 309 295 124 278 295 139 119 84 3445
  JML 390 152 363 190 274 242 185 251 285 279 256 415 377 602 570 275 544 590 302 238 177 6957
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 2 3 0 1 0 3 0 0 0 2 6 0 0 4 0 0 0 21
  PR 1 0 0 0 0 1 0 2 0 1 0 1 0 0 2 0 0 2 0 0 0 10
  JML 1 0 0 0 2 4 0 3 0 4 0 1 0 2 8 0 0 6 0 0 0 31
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 191 85 178 103 141 121 93 133 146 142 137 214 183 296 281 152 266 300 163 119 93 3537
  PR 200 67 185 87 136 125 92 121 139 141 119 203 194 309 297 124 278 297 139 119 84 3456
  JML 391 152 363 190 277 246 185 254 285 283 256 417 377 605 578 276 544 597 302 238 177 6993

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SAMPARA WAWOLIMBUE BAENI POLUA GALU POHARA PUUSANGI BONDOALA LASOSO LAKOMEA BAO-BAO TOTOMBE JAYA ANDEPALI RAWUA ANDAROA PUULORO ANGGALOMOARE ABELISAWAH ANDADOWI TABANGGELE KONGGA MEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 628 231 390 246 369 317 212 338 384 355 313 567 525 813 750 323 621 832 411 300 231 9156
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 237 79 27 56 92 71 27 83 99 72 57 150 146 208 170 47 77 235 109 62 54 2158
4 Jumlah surat suara digunakan 391 152 363 190 277 246 185 254 285 283 256 417 377 605 578 276 544 597 302 238 177 6993
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SAMPARA WAWOLIMBUE BAENI POLUA GALU POHARA PUUSANGI BONDOALA LASOSO LAKOMEA BAO-BAO TOTOMBE JAYA ANDEPALI RAWUA ANDAROA PUULORO ANGGALOMOARE ABELISAWAH ANDADOWI TABANGGELE KONGGA MEA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 390 152 363 188 275 244 184 246 283 281 256 417 369 604 572 276 541 597 301 238 177 6954
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 0 2 2 2 1 8 2 2 0 0 8 1 6 0 3 0 1 0 0 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 391 152 363 190 277 246 185 254 285 283 256 417 377 605 578 276 544 597 302 238 177 6993

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SAMPARA WAWOLIMBUE BAENI POLUA GALU POHARA PUUSANGI BONDOALA LASOSO LAKOMEA BAO-BAO TOTOMBE JAYA ANDEPALI RAWUA ANDAROA PUULORO ANGGALOMOARE ABELISAWAH ANDADOWI TABANGGELE KONGGA MEA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 214 114 339 109 189 182 151 204 201 203 171 317 259 433 465 236 455 372 222 195 123 5154
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 176 38 24 79 86 62 33 42 82 78 85 100 110 171 107 40 86 225 79 43 54 1800
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 390 152 363 188 275 244 184 246 283 281 256 417 369 604 572 276 541 597 301 238 177 6954