Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LANGARA LAUT BUKIT PERMAI MATA LANGARA MATA BAHO LANGARA BAJO LAMOLUO LANGARA INDAH WAWOLAA LANGARA IWAWO WAWOBILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 443 54 225 87 335 216 333 149 433 142 2417
  PR 506 46 218 95 353 229 326 126 440 118 2457
  JML 949 100 443 182 688 445 659 275 873 260 4874
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 4 0 0 1 3 0 5 0 13
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 5 0 0 1 3 0 5 0 14
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 5 0 2 3 1 1 12
  PR 0 0 0 0 1 0 1 1 1 1 5
  JML 0 0 0 0 6 0 3 4 2 2 17
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 54 0 4 0 0 0 7 0 13 0 78
  PR 14 0 1 0 0 0 2 0 9 0 26
  JML 68 0 5 0 0 0 9 0 22 0 104
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 497 54 233 87 340 217 345 152 452 143 2520
  PR 520 46 220 95 354 229 329 127 450 119 2489
  JML 1017 100 453 182 694 446 674 279 902 262 5009
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 323 38 138 56 259 113 223 82 216 85 1533
  PR 349 29 143 65 274 132 245 80 234 70 1621
  JML 672 67 281 121 533 245 468 162 450 155 3154
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 3 0 5 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 1 3 0 5 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 54 0 4 0 0 0 7 0 13 0 78
  PR 14 0 1 0 0 0 2 0 9 0 26
  JML 68 0 5 0 0 0 9 0 22 0 104
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 377 38 142 56 259 114 235 83 234 85 1623
  PR 363 29 144 65 274 132 247 81 243 70 1648
  JML 740 67 286 121 533 246 482 164 477 155 3271

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LANGARA LAUT BUKIT PERMAI MATA LANGARA MATA BAHO LANGARA BAJO LAMOLUO LANGARA INDAH WAWOLAA LANGARA IWAWO WAWOBILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 968 102 452 187 702 454 682 281 891 265 4984
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 228 35 166 66 168 208 200 117 414 110 1712
4 Jumlah surat suara digunakan 740 67 286 121 533 246 482 164 477 155 3271
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LANGARA LAUT BUKIT PERMAI MATA LANGARA MATA BAHO LANGARA BAJO LAMOLUO LANGARA INDAH WAWOLAA LANGARA IWAWO WAWOBILI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 740 67 284 119 528 245 481 164 477 152 3257
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 2 2 5 1 1 0 0 3 14
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 740 67 286 121 533 246 482 164 477 155 3271

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LANGARA LAUT BUKIT PERMAI MATA LANGARA MATA BAHO LANGARA BAJO LAMOLUO LANGARA INDAH WAWOLAA LANGARA IWAWO WAWOBILI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 361 30 112 62 340 124 163 120 188 76 1576
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 379 37 172 57 188 121 318 44 289 76 1681
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 740 67 284 119 528 245 481 164 477 152 3257