Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ABUKI MATAHORI PADANG MEKAR MATANGGORAI ALEUTI ATODOPOI SAMBAOSU LANGGEA ALOSIKA PADANGGUNI ASOLU KUMAPO EPEEYA WALAY PUNGGALUKU SAMBEANI UNAASI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 698 290 258 302 399 151 348 487 407 276 426 205 196 322 271 457 129 5622
  PR 642 264 257 285 360 137 316 487 372 270 383 214 179 309 287 446 110 5318
  JML 1340 554 515 587 759 288 664 974 779 546 809 419 375 631 558 903 239 10940
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 8 2 5 2 2 2 1 0 2 1 2 0 2 2 0 1 0 32
  PR 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 13
  JML 16 2 6 2 2 2 1 0 2 2 2 1 2 4 0 1 0 45
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 6 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3 0 21
  PR 4 1 2 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 17
  JML 10 3 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8 0 3 0 38
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 3 16
  PR 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 5 3 0 2 4 29
  JML 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 11 0 7 4 0 2 7 45
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 712 294 269 304 406 153 349 487 412 277 430 205 200 329 271 461 132 5691
  PR 654 265 260 291 366 137 316 487 372 271 392 215 184 318 287 448 114 5377
  JML 1366 559 529 595 772 290 665 974 784 548 822 420 384 647 558 909 246 11068
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 415 218 209 187 229 124 292 313 328 230 242 151 132 246 142 294 102 3854
  PR 407 204 219 191 214 104 275 335 288 245 242 158 128 237 147 307 96 3797
  JML 822 422 428 378 443 228 567 648 616 475 484 309 260 483 289 601 198 7651
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 8 2 5 2 2 2 1 0 2 1 2 0 2 2 0 1 0 32
  PR 8 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 2 0 0 0 13
  JML 16 2 6 2 2 2 1 0 2 2 2 1 2 4 0 1 0 45
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 8
  PR 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 6
  JML 0 1 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 0 14
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 5 0 0 0 3 0 2 0 2 1 0 0 3 16
  PR 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 9 0 5 3 0 2 4 29
  JML 0 0 0 0 11 0 0 0 3 0 11 0 7 4 0 2 7 45
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 423 221 217 189 236 126 293 313 333 231 246 151 136 251 142 297 105 3910
  PR 415 204 222 193 220 104 275 335 288 246 251 159 133 244 147 309 100 3845
  JML 838 425 439 382 456 230 568 648 621 477 497 310 269 495 289 606 205 7755

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ABUKI MATAHORI PADANG MEKAR MATANGGORAI ALEUTI ATODOPOI SAMBAOSU LANGGEA ALOSIKA PADANGGUNI ASOLU KUMAPO EPEEYA WALAY PUNGGALUKU SAMBEANI UNAASI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1368 565 525 599 776 295 678 984 794 557 826 427 384 645 569 921 244 11157
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 527 140 86 216 319 65 110 336 173 80 329 117 115 150 280 314 39 3396
4 Jumlah surat suara digunakan 838 425 439 382 456 230 568 648 621 477 497 310 269 495 289 606 205 7755
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ABUKI MATAHORI PADANG MEKAR MATANGGORAI ALEUTI ATODOPOI SAMBAOSU LANGGEA ALOSIKA PADANGGUNI ASOLU KUMAPO EPEEYA WALAY PUNGGALUKU SAMBEANI UNAASI JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 834 424 438 381 455 230 566 644 615 475 494 309 264 492 288 602 205 7716
2 Jumlah Suara tidak sah 4 1 1 1 1 0 2 4 6 2 3 1 5 3 1 4 0 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 838 425 439 382 456 230 568 648 621 477 497 310 269 495 289 606 205 7755

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ABUKI MATAHORI PADANG MEKAR MATANGGORAI ALEUTI ATODOPOI SAMBAOSU LANGGEA ALOSIKA PADANGGUNI ASOLU KUMAPO EPEEYA WALAY PUNGGALUKU SAMBEANI UNAASI JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 462 208 239 210 169 51 219 296 140 279 227 187 163 278 199 269 102 3698
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 372 216 199 171 286 179 347 348 475 196 267 122 101 214 89 333 103 4018
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 834 424 438 381 455 230 566 644 615 475 494 309 264 492 288 602 205 7716