Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAWORAHA ANGONGA TITIOA LALOWATA ANDOLUTO NESOWI PINOLE AMBONIKI AMBEKAERI UTAMA LATOMA JAYA WOWALATOMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 143 36 73 87 68 66 54 63 160 190 96 1036
  PR 121 31 61 85 53 45 69 46 142 156 67 876
  JML 264 67 134 172 121 111 123 109 302 346 163 1912
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 3 0 1 6 3 2 1 1 0 0 20
  PR 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
  JML 3 4 1 1 8 3 2 1 1 0 0 24
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 2 0 2 4 0 1 1 0 0 11
  PR 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
  JML 2 0 2 0 2 5 0 1 2 0 0 14
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 147 39 75 88 76 73 56 65 162 190 96 1067
  PR 122 32 62 85 55 46 69 46 143 156 67 883
  JML 269 71 137 173 131 119 125 111 305 346 163 1950
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 65 31 55 67 28 38 44 40 98 92 57 615
  PR 50 26 43 55 20 25 46 28 83 63 37 476
  JML 115 57 98 122 48 63 90 68 181 155 94 1091
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 3 0 1 6 3 2 1 1 0 0 20
  PR 0 1 1 0 2 0 0 0 0 0 0 4
  JML 3 4 1 1 8 3 2 1 1 0 0 24
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 2 0 2 4 0 1 1 0 0 11
  PR 1 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3
  JML 2 0 2 0 2 5 0 1 2 0 0 14
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 69 34 57 68 36 45 46 42 100 92 57 646
  PR 51 27 44 55 22 26 46 28 84 63 37 483
  JML 120 61 101 123 58 71 92 70 184 155 94 1129

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAWORAHA ANGONGA TITIOA LALOWATA ANDOLUTO NESOWI PINOLE AMBONIKI AMBEKAERI UTAMA LATOMA JAYA WOWALATOMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 269 68 137 175 123 113 125 111 308 353 166 1948
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 148 7 36 52 65 42 33 41 124 198 72 818
4 Jumlah surat suara digunakan 120 61 101 123 58 71 92 70 184 155 94 1129
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAWORAHA ANGONGA TITIOA LALOWATA ANDOLUTO NESOWI PINOLE AMBONIKI AMBEKAERI UTAMA LATOMA JAYA WOWALATOMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 120 61 100 123 58 71 91 70 184 154 93 1125
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 4
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 120 61 101 123 58 71 92 70 184 155 94 1129

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAWORAHA ANGONGA TITIOA LALOWATA ANDOLUTO NESOWI PINOLE AMBONIKI AMBEKAERI UTAMA LATOMA JAYA WOWALATOMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 64 55 90 97 35 16 69 50 144 82 33 735
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 56 6 10 26 23 55 22 20 40 72 60 390
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 120 61 100 123 58 71 91 70 184 154 93 1125