Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih NAMBO JAYA SAINOA INDAH SUKARELA JAYA TEPOROKO DOMPO-DOMPO JAYA ROKO ROKO POLARA TONDONGGITO SINAALU JAYA MOSOLO WUNSE JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 136 116 137 173 153 212 269 215 252 441 77 2181
  PR 131 108 119 157 147 208 236 198 225 412 66 2007
  JML 267 224 256 330 300 420 505 413 477 853 143 4188
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
  JML 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 11
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 136 116 137 173 153 212 274 215 252 441 80 2189
  PR 131 108 119 157 147 208 237 198 225 412 71 2013
  JML 267 224 256 330 300 420 511 413 477 853 151 4202
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 41 76 93 113 151 138 191 206 220 389 48 1666
  PR 69 87 96 127 139 142 165 189 211 362 51 1638
  JML 110 163 189 240 290 280 356 395 431 751 99 3304
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0 1 6
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4 5
  JML 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 5 11
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 41 76 93 113 151 138 196 206 220 389 51 1674
  PR 69 87 96 127 139 142 166 189 211 362 56 1644
  JML 110 163 189 240 290 280 362 395 431 751 107 3318

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara NAMBO JAYA SAINOA INDAH SUKARELA JAYA TEPOROKO DOMPO-DOMPO JAYA ROKO ROKO POLARA TONDONGGITO SINAALU JAYA MOSOLO WUNSE JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 272 228 261 337 306 428 515 421 487 870 146 4271
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 162 65 72 97 16 148 153 26 56 119 39 953
4 Jumlah surat suara digunakan 110 163 189 240 290 280 362 395 431 751 107 3318
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah NAMBO JAYA SAINOA INDAH SUKARELA JAYA TEPOROKO DOMPO-DOMPO JAYA ROKO ROKO POLARA TONDONGGITO SINAALU JAYA MOSOLO WUNSE JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 109 163 188 238 289 276 359 393 430 751 103 3299
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 1 2 1 4 3 2 1 0 4 19
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 110 163 189 240 290 280 362 395 431 751 107 3318

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden NAMBO JAYA SAINOA INDAH SUKARELA JAYA TEPOROKO DOMPO-DOMPO JAYA ROKO ROKO POLARA TONDONGGITO SINAALU JAYA MOSOLO WUNSE JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 26 92 41 106 192 135 162 242 379 543 69 1987
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 83 71 147 132 97 141 197 151 51 208 34 1312
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 109 163 188 238 289 276 359 393 430 751 103 3299