Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih TOLI TOLI WATUNGGARANDU TOOLAWAWO LOLANGGASUMEETO BUMI INDAH PUUWONUA LALOMBONDA RAPAMBINOPAKA NII TANASA WAWOBUNGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 155 255 172 135 217 195 187 186 144 115 1761
  PR 166 258 175 154 216 187 184 190 159 125 1814
  JML 321 513 347 289 433 382 371 376 303 240 3575
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 12 0 0 0 0 0 0 5 0 17
  PR 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 10
  JML 0 21 0 0 0 0 0 0 6 0 27
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 155 267 172 135 217 195 187 186 149 115 1778
  PR 166 267 175 154 216 187 184 190 160 125 1824
  JML 321 534 347 289 433 382 371 376 309 240 3602
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 120 168 131 102 160 148 150 144 118 92 1333
  PR 126 179 136 112 172 154 149 153 131 107 1419
  JML 246 347 267 214 332 302 299 297 249 199 2752
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 12 0 0 0 0 0 0 5 0 17
  PR 0 9 0 0 0 0 0 0 1 0 10
  JML 0 21 0 0 0 0 0 0 6 0 27
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 120 180 131 102 160 148 150 144 123 92 1350
  PR 126 188 136 112 172 154 149 153 132 107 1429
  JML 246 368 267 214 332 302 299 297 255 199 2779

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara TOLI TOLI WATUNGGARANDU TOOLAWAWO LOLANGGASUMEETO BUMI INDAH PUUWONUA LALOMBONDA RAPAMBINOPAKA NII TANASA WAWOBUNGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 327 523 355 295 442 390 378 384 309 244 3647
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 81 155 88 81 110 87 79 87 54 45 867
4 Jumlah surat suara digunakan 246 368 267 214 332 302 299 297 255 199 2779
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah TOLI TOLI WATUNGGARANDU TOOLAWAWO LOLANGGASUMEETO BUMI INDAH PUUWONUA LALOMBONDA RAPAMBINOPAKA NII TANASA WAWOBUNGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 246 366 266 213 331 301 296 297 254 198 2768
2 Jumlah Suara tidak sah 0 2 1 1 1 1 3 0 1 1 11
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 246 368 267 214 332 302 299 297 255 199 2779

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden TOLI TOLI WATUNGGARANDU TOOLAWAWO LOLANGGASUMEETO BUMI INDAH PUUWONUA LALOMBONDA RAPAMBINOPAKA NII TANASA WAWOBUNGI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 235 231 135 126 226 206 185 208 159 112 1823
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 11 135 131 87 105 95 111 89 95 86 945
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 246 366 266 213 331 301 296 297 254 198 2768