Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KONAWE KUSAMBI GUALI LAPOKAINSE LAKAWOGHE SIDA MANGURA TANJUNG PINANG KASAKAMU LEMOAMBO BAKERAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 764 290 651 324 232 979 373 274 185 259 4331
  PR 831 334 673 335 211 1001 388 283 213 253 4522
  JML 1595 624 1324 659 443 1980 761 557 398 512 8853
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 4 0 0 1 0 3 0 0 2 12
  PR 1 7 0 1 0 3 0 3 0 3 18
  JML 3 11 0 1 1 3 3 3 0 5 30
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 766 294 651 324 233 979 376 274 185 261 4343
  PR 832 341 674 336 211 1004 388 286 213 256 4541
  JML 1598 635 1325 660 444 1983 764 560 398 517 8884
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 316 154 308 135 117 390 207 137 109 132 2005
  PR 442 189 368 179 152 430 224 196 131 148 2459
  JML 758 343 676 314 269 820 431 333 240 280 4464
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 4 0 0 1 0 3 0 0 2 12
  PR 1 7 0 1 0 3 0 3 0 3 18
  JML 3 11 0 1 1 3 3 3 0 5 30
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 318 158 308 135 118 390 210 137 109 134 2017
  PR 443 196 369 180 152 433 224 199 131 151 2478
  JML 761 354 677 315 270 823 434 336 240 285 4495

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KONAWE KUSAMBI GUALI LAPOKAINSE LAKAWOGHE SIDA MANGURA TANJUNG PINANG KASAKAMU LEMOAMBO BAKERAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1631 637 1352 673 452 2021 777 569 406 524 9042
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 869 283 675 358 182 1198 343 233 166 235 4542
4 Jumlah surat suara digunakan 761 354 677 315 270 823 434 336 240 285 4495
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KONAWE KUSAMBI GUALI LAPOKAINSE LAKAWOGHE SIDA MANGURA TANJUNG PINANG KASAKAMU LEMOAMBO BAKERAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 757 352 677 306 268 811 433 329 240 281 4454
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 0 9 2 12 1 7 0 4 41
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 761 354 677 315 270 823 434 336 240 285 4495

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KONAWE KUSAMBI GUALI LAPOKAINSE LAKAWOGHE SIDA MANGURA TANJUNG PINANG KASAKAMU LEMOAMBO BAKERAMBA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 507 208 314 184 192 419 259 181 155 116 2535
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 250 144 363 122 76 392 174 148 85 165 1919
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 757 352 677 306 268 811 433 329 240 281 4454