Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAKUMORO WAPUALE PARIGI WARAMBE LAIBA LATAMPU LABULU-BULU WASOLANGKA KOLASA WALAMBENO WITE WAKUMORO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 395 255 318 334 708 115 344 494 348 579 239 4129
  PR 425 267 389 380 838 116 331 606 363 623 289 4627
  JML 820 522 707 714 1546 231 675 1100 711 1202 528 8756
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 1 5 1 0 1 11 5 0 0 27
  PR 2 1 1 1 1 0 0 13 8 0 0 27
  JML 5 1 2 6 2 0 1 24 13 0 0 54
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 398 255 319 339 709 115 345 505 353 579 239 4156
  PR 428 268 390 381 839 116 331 619 371 623 289 4655
  JML 826 523 709 720 1548 231 676 1124 724 1202 528 8811
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 194 100 140 142 289 64 157 226 182 240 122 1856
  PR 220 106 185 244 386 71 182 304 183 288 174 2343
  JML 414 206 325 386 675 135 339 530 365 528 296 4199
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 1 5 1 0 1 11 5 0 0 27
  PR 2 1 1 1 1 0 0 13 8 0 0 27
  JML 5 1 2 6 2 0 1 24 13 0 0 54
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 197 100 141 147 290 64 158 237 187 240 122 1883
  PR 223 107 186 245 387 71 182 317 191 288 174 2371
  JML 420 207 327 392 677 135 340 554 378 528 296 4254

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAKUMORO WAPUALE PARIGI WARAMBE LAIBA LATAMPU LABULU-BULU WASOLANGKA KOLASA WALAMBENO WITE WAKUMORO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 838 543 722 729 1578 236 689 1116 725 1227 539 8942
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 418 336 395 336 901 101 349 562 346 699 243 4686
4 Jumlah surat suara digunakan 420 207 327 392 677 135 340 554 378 528 296 4254
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAKUMORO WAPUALE PARIGI WARAMBE LAIBA LATAMPU LABULU-BULU WASOLANGKA KOLASA WALAMBENO WITE WAKUMORO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 205 325 387 672 134 337 549 371 519 284 4200
2 Jumlah Suara tidak sah 3 2 2 5 5 1 3 5 7 9 12 54
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 420 207 327 392 677 135 340 554 378 528 296 4254

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAKUMORO WAPUALE PARIGI WARAMBE LAIBA LATAMPU LABULU-BULU WASOLANGKA KOLASA WALAMBENO WITE WAKUMORO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 220 142 224 198 454 98 141 329 213 278 193 2490
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 197 63 101 189 218 36 196 220 158 241 91 1710
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 417 205 325 387 672 134 337 549 371 519 284 4200