Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEWUTAA PUUROE LAMOERI KASEBO MATAIWOI ANGATA PUDAMBU MATABONDU BOLOSO LANGGEA INDAH MOKOAU SANDARSI JAYA PUUNGONI AOPA MOTAHA LAMOEN PUUSANGGULA PUAO SANDEY TETEASA SIMBANGU LAMOOSO LANDABARO PUULIPU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 333 168 274 293 146 175 387 298 221 122 149 206 163 354 232 305 333 278 160 390 198 309 170 150 5814
  PR 342 162 239 286 133 173 387 262 182 110 92 182 151 349 227 301 311 266 165 365 222 301 148 136 5492
  JML 675 330 513 579 279 348 774 560 403 232 241 388 314 703 459 606 644 544 325 755 420 610 318 286 11306
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 5 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
  JML 0 0 10 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 333 168 279 293 146 178 387 298 221 123 151 206 163 354 233 305 333 278 160 390 198 309 170 150 5826
  PR 342 162 244 287 133 175 387 262 182 111 92 182 151 349 228 301 311 266 166 365 223 301 148 136 5504
  JML 675 330 523 580 279 353 774 560 403 234 243 388 314 703 461 606 644 544 326 755 421 610 318 286 11330
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 224 127 154 172 84 132 258 196 147 88 130 143 131 224 129 176 166 143 79 205 162 159 130 115 3674
  PR 230 122 133 155 79 109 240 191 117 84 90 130 115 213 140 207 163 154 95 204 141 156 121 98 3487
  JML 454 249 287 327 163 241 498 387 264 172 220 273 246 437 269 383 329 297 174 409 303 315 251 213 7161
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 5 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  PR 0 0 5 1 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 11
  JML 0 0 10 1 0 5 0 0 0 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 0 0 0 21
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 224 127 159 172 84 135 258 196 147 89 132 143 131 224 130 176 166 143 79 205 162 159 130 115 3686
  PR 230 122 138 156 79 111 240 191 117 85 90 130 115 213 141 207 163 154 96 204 142 156 121 98 3499
  JML 454 249 297 328 163 246 498 387 264 174 222 273 246 437 271 383 329 297 175 409 304 315 251 213 7185

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEWUTAA PUUROE LAMOERI KASEBO MATAIWOI ANGATA PUDAMBU MATABONDU BOLOSO LANGGEA INDAH MOKOAU SANDARSI JAYA PUUNGONI AOPA MOTAHA LAMOEN PUUSANGGULA PUAO SANDEY TETEASA SIMBANGU LAMOOSO LANDABARO PUULIPU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 691 341 525 591 285 355 789 570 411 237 247 396 321 718 469 620 659 555 332 777 428 622 327 293 11559
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 237 92 228 263 122 109 289 183 147 62 25 123 75 280 197 237 330 258 157 368 124 307 76 80 4369
4 Jumlah surat suara digunakan 454 249 297 328 163 246 498 387 264 174 222 273 246 437 271 383 329 297 175 409 304 315 251 213 7185
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEWUTAA PUUROE LAMOERI KASEBO MATAIWOI ANGATA PUDAMBU MATABONDU BOLOSO LANGGEA INDAH MOKOAU SANDARSI JAYA PUUNGONI AOPA MOTAHA LAMOEN PUUSANGGULA PUAO SANDEY TETEASA SIMBANGU LAMOOSO LANDABARO PUULIPU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 449 247 297 327 163 246 494 387 263 174 220 271 244 437 271 382 328 291 175 409 302 315 250 213 7155
2 Jumlah Suara tidak sah 5 2 0 1 0 0 4 0 1 0 2 2 2 0 0 1 1 6 0 0 2 0 1 0 30
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 454 249 297 328 163 246 498 387 264 174 222 273 246 437 271 383 329 297 175 409 304 315 251 213 7185

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEWUTAA PUUROE LAMOERI KASEBO MATAIWOI ANGATA PUDAMBU MATABONDU BOLOSO LANGGEA INDAH MOKOAU SANDARSI JAYA PUUNGONI AOPA MOTAHA LAMOEN PUUSANGGULA PUAO SANDEY TETEASA SIMBANGU LAMOOSO LANDABARO PUULIPU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 323 49 102 120 73 75 135 136 130 132 20 92 94 281 158 249 215 124 80 200 232 200 164 84 3468
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 126 198 195 207 90 171 359 251 133 42 200 179 150 156 113 133 113 167 95 209 70 115 86 129 3687
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 449 247 297 327 163 246 494 387 263 174 220 271 244 437 271 382 328 291 175 409 302 315 250 213 7155