Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PALANGGA WATUDEMBA KAPUJAYA WAWONGGURA ALAKAYA WAWOURU WATUMEREMBE WAWORAHA ONEMBUTE MEKAR SARI KIAEA EEWA ANGGONDARA AOSOLE SANGGI-SANGGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 692 199 209 227 242 352 274 185 306 466 488 226 220 271 235 4592
  PR 706 195 198 232 222 335 249 176 312 478 456 209 229 290 230 4517
  JML 1398 394 407 459 464 687 523 361 618 944 944 435 449 561 465 9109
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
  PR 2 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 13
  JML 5 2 1 3 0 11 0 0 1 0 0 0 2 3 0 28
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 695 200 210 228 242 360 274 185 306 466 488 226 221 271 235 4607
  PR 708 196 198 234 222 338 249 176 313 478 456 209 230 293 230 4530
  JML 1403 396 408 462 464 698 523 361 619 944 944 435 451 564 465 9137
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 448 134 176 139 191 254 212 164 202 300 323 159 154 168 131 3155
  PR 462 129 166 150 183 264 178 161 205 316 323 162 163 171 143 3176
  JML 910 263 342 289 374 518 390 325 407 616 646 321 317 339 274 6331
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 1 1 1 0 8 0 0 0 0 0 0 1 0 0 15
  PR 2 1 0 2 0 3 0 0 1 0 0 0 1 3 0 13
  JML 5 2 1 3 0 11 0 0 1 0 0 0 2 3 0 28
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 451 135 177 140 191 262 212 164 202 300 323 159 155 168 131 3170
  PR 464 130 166 152 183 267 178 161 206 316 323 162 164 174 143 3189
  JML 915 265 343 292 374 529 390 325 408 616 646 321 319 342 274 6359

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PALANGGA WATUDEMBA KAPUJAYA WAWONGGURA ALAKAYA WAWOURU WATUMEREMBE WAWORAHA ONEMBUTE MEKAR SARI KIAEA EEWA ANGGONDARA AOSOLE SANGGI-SANGGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1427 402 417 468 474 701 534 369 634 967 962 444 458 574 475 9306
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 2 2 0 1 0 0 0 0 1 0 2 2 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 512 137 72 174 100 171 144 44 226 351 315 123 137 230 201 2937
4 Jumlah surat suara digunakan 915 265 343 292 374 529 390 325 408 616 646 321 319 342 274 6359
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PALANGGA WATUDEMBA KAPUJAYA WAWONGGURA ALAKAYA WAWOURU WATUMEREMBE WAWORAHA ONEMBUTE MEKAR SARI KIAEA EEWA ANGGONDARA AOSOLE SANGGI-SANGGI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 913 262 341 291 373 527 389 324 403 604 645 319 316 338 274 6319
2 Jumlah Suara tidak sah 2 3 2 1 1 2 1 1 5 12 1 2 3 4 0 40
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 915 265 343 292 374 529 390 325 408 616 646 321 319 342 274 6359

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PALANGGA WATUDEMBA KAPUJAYA WAWONGGURA ALAKAYA WAWOURU WATUMEREMBE WAWORAHA ONEMBUTE MEKAR SARI KIAEA EEWA ANGGONDARA AOSOLE SANGGI-SANGGI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 436 163 166 141 86 267 333 202 275 371 381 221 240 224 171 3677
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 477 99 175 150 287 260 56 122 128 233 264 98 76 114 103 2642
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 913 262 341 291 373 527 389 324 403 604 645 319 316 338 274 6319