Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WATA BENUA ARONGO ENDANGA WONUKAO TETENGGABO TALUMBINGA WONUA SANGIA LAKOMEA MORINI MULYA ABENGGI KORONUA SABULAKOA LANDONO LANDONO DUA WAWOBENDE ASARIA LALONGGAPU WATU-WATU TRIDANA MULIA AMOTOWO ULUSABULAKOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 181 425 153 158 224 193 254 170 197 226 207 252 261 238 268 178 134 227 158 389 82 4575
  PR 172 390 136 149 211 174 265 187 211 219 202 256 271 226 244 183 143 210 166 355 84 4454
  JML 353 815 289 307 435 367 519 357 408 445 409 508 532 464 512 361 277 437 324 744 166 9029
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 22
  PR 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 1 24
  JML 3 16 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6 4 0 5 1 0 2 0 1 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 182 431 156 158 224 193 257 170 198 226 207 252 262 239 268 182 136 228 159 390 82 4600
  PR 174 400 136 149 211 174 265 187 212 219 202 256 276 229 244 184 143 210 167 356 85 4479
  JML 356 831 292 307 435 367 522 357 410 445 409 508 538 468 512 366 279 438 326 746 167 9079
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 149 249 121 119 145 163 180 116 149 200 178 215 182 199 146 129 117 177 122 242 66 3364
  PR 136 244 101 112 157 150 182 124 138 176 175 207 212 184 149 143 110 181 133 244 67 3325
  JML 285 493 222 231 302 313 362 240 287 376 353 422 394 383 295 272 227 358 255 486 133 6689
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 6 3 0 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 4 1 0 1 0 0 22
  PR 2 10 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5 3 0 1 0 0 1 0 1 24
  JML 3 16 3 0 0 0 3 0 2 0 0 0 6 4 0 5 1 0 2 0 1 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 150 255 124 119 145 163 183 116 150 200 178 215 183 200 146 133 119 178 123 242 66 3388
  PR 138 254 101 112 157 150 182 124 139 176 175 207 217 187 149 144 110 181 134 244 68 3349
  JML 288 509 225 231 302 313 365 240 289 376 353 422 400 387 295 277 229 359 257 486 134 6737

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WATA BENUA ARONGO ENDANGA WONUKAO TETENGGABO TALUMBINGA WONUA SANGIA LAKOMEA MORINI MULYA ABENGGI KORONUA SABULAKOA LANDONO LANDONO DUA WAWOBENDE ASARIA LALONGGAPU WATU-WATU TRIDANA MULIA AMOTOWO ULUSABULAKOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 363 831 295 313 445 375 530 366 416 455 417 518 545 466 523 368 283 440 332 766 169 9216
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 6
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 75 321 70 82 143 62 165 126 127 78 64 96 145 79 228 91 54 81 74 277 35 2473
4 Jumlah surat suara digunakan 288 509 225 231 302 313 365 240 289 376 353 422 400 387 295 277 229 359 257 486 134 6737
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WATA BENUA ARONGO ENDANGA WONUKAO TETENGGABO TALUMBINGA WONUA SANGIA LAKOMEA MORINI MULYA ABENGGI KORONUA SABULAKOA LANDONO LANDONO DUA WAWOBENDE ASARIA LALONGGAPU WATU-WATU TRIDANA MULIA AMOTOWO ULUSABULAKOA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 287 505 225 231 302 311 365 240 285 373 352 422 395 384 294 276 228 358 252 483 131 6699
2 Jumlah Suara tidak sah 1 4 0 0 0 2 0 0 4 3 1 0 5 3 1 1 1 1 5 3 3 38
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 288 509 225 231 302 313 365 240 289 376 353 422 400 387 295 277 229 359 257 486 134 6737

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WATA BENUA ARONGO ENDANGA WONUKAO TETENGGABO TALUMBINGA WONUA SANGIA LAKOMEA MORINI MULYA ABENGGI KORONUA SABULAKOA LANDONO LANDONO DUA WAWOBENDE ASARIA LALONGGAPU WATU-WATU TRIDANA MULIA AMOTOWO ULUSABULAKOA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 117 237 77 100 163 120 235 138 135 179 82 252 280 170 127 185 69 67 143 255 44 3175
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 170 268 148 131 139 191 130 102 150 194 270 170 115 214 167 91 159 291 109 228 87 3524
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 287 505 225 231 302 311 365 240 285 373 352 422 395 384 294 276 228 358 252 483 131 6699