Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KONDA AMOHALO LALOWIU LAWOILA WONUA CIALAM JAYA MASAGENA TANEA AMBOLOLI PAMBULSA JAYA LAMBUSA LEBO JAYA MOROME ALEBO LAMOMEA PUOSU JAYA KONDA SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 288 87 296 504 294 555 369 411 370 256 658 399 373 438 563 455 209 6525
  PR 299 90 336 486 294 546 348 405 378 256 651 387 345 434 593 459 201 6508
  JML 587 177 632 990 588 1101 717 816 748 512 1309 786 718 872 1156 914 410 13033
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 1 11
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0 2 12
  JML 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 0 0 6 1 3 23
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0 14 0 0 0 3 22 5 52
  PR 0 0 5 0 6 1 0 0 4 0 17 0 0 0 1 19 3 56
  JML 2 0 8 0 7 1 0 0 6 0 31 0 0 0 4 41 8 108
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 290 87 299 504 295 556 369 411 372 257 673 401 373 438 570 478 215 6588
  PR 299 91 341 486 300 547 348 406 382 256 668 393 345 434 596 478 206 6576
  JML 589 178 640 990 595 1103 717 817 754 513 1341 794 718 872 1166 956 421 13164
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 190 66 200 354 186 430 303 261 253 173 483 277 302 274 341 254 135 4482
  PR 210 60 241 355 216 426 284 254 273 185 497 289 293 297 375 267 157 4679
  JML 400 126 441 709 402 856 587 515 526 358 980 566 595 571 716 521 292 9161
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 4 1 1 11
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 6 0 0 2 0 2 12
  JML 0 1 0 0 0 1 0 1 0 1 1 8 0 0 6 1 3 23
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 2 0 3 0 1 0 0 0 2 0 9 0 0 0 1 22 5 45
  PR 0 0 5 0 6 1 0 0 4 0 6 0 0 0 1 19 3 45
  JML 2 0 8 0 7 1 0 0 6 0 15 0 0 0 2 41 8 90
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 192 66 203 354 187 431 303 261 255 174 493 279 302 274 346 277 141 4538
  PR 210 61 246 355 222 427 284 255 277 185 503 295 293 297 378 286 162 4736
  JML 402 127 449 709 409 858 587 516 532 359 996 574 595 571 724 563 303 9274

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KONDA AMOHALO LALOWIU LAWOILA WONUA CIALAM JAYA MASAGENA TANEA AMBOLOLI PAMBULSA JAYA LAMBUSA LEBO JAYA MOROME ALEBO LAMOMEA PUOSU JAYA KONDA SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 600 182 645 1013 601 1123 732 835 770 524 1335 803 735 891 1182 933 418 13322
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 2 0 1 6 0 0 0 4 0 1 1 0 16
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 198 55 196 303 192 263 145 318 232 165 339 229 136 320 457 369 115 4032
4 Jumlah surat suara digunakan 402 127 449 709 409 858 587 516 532 359 996 574 595 571 724 563 303 9274
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KONDA AMOHALO LALOWIU LAWOILA WONUA CIALAM JAYA MASAGENA TANEA AMBOLOLI PAMBULSA JAYA LAMBUSA LEBO JAYA MOROME ALEBO LAMOMEA PUOSU JAYA KONDA SATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 400 127 448 699 401 852 582 510 530 357 988 571 593 567 721 563 302 9211
2 Jumlah Suara tidak sah 2 0 1 10 8 6 5 6 2 2 8 3 2 4 3 0 1 63
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 402 127 449 709 409 858 587 516 532 359 996 574 595 571 724 563 303 9274

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KONDA AMOHALO LALOWIU LAWOILA WONUA CIALAM JAYA MASAGENA TANEA AMBOLOLI PAMBULSA JAYA LAMBUSA LEBO JAYA MOROME ALEBO LAMOMEA PUOSU JAYA KONDA SATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 192 52 114 275 169 469 354 313 282 241 605 277 337 340 366 365 192 4943
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 208 75 334 424 232 383 228 197 248 116 383 294 256 227 355 198 110 4268
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 400 127 448 699 401 852 582 510 530 357 988 571 593 567 721 563 302 9211