Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KOLONO TUMBU TUMBU JAYA NGAPAWALI BATU PUTIH RAMBU RAMBU AMPERA AMOLENGU LANGGAPULU ANDINETE WAWOOSU SARANDUA PUUDONGI ULUNESE SILEA RUMBA RUMBA LAMAPU LAMBANGI SAWA LANGGOWALA WAWORANO MATANDAHI PUUPI MATAIWOI TIRAOSU MONDOE JAYA ULUSENA JAYA LAMOTAU AWUNIO MELETUMBO RODA ALOSI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 340 250 143 154 92 120 133 173 211 110 86 142 145 154 258 172 242 170 111 172 84 367 177 198 161 72 160 169 212 193 87 5258
  PR 349 269 140 114 85 121 139 190 172 83 78 123 143 154 251 149 233 153 120 167 78 342 169 198 144 68 152 176 224 202 85 5071
  JML 689 519 283 268 177 241 272 363 383 193 164 265 288 308 509 321 475 323 231 339 162 709 346 396 305 140 312 345 436 395 172 10329
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  PR 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 22
  JML 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 20 5 0 0 0 1 0 0 0 0 48
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 340 252 143 154 95 121 133 174 212 110 88 142 146 155 258 172 242 173 111 173 84 379 179 198 161 72 160 169 212 193 87 5288
  PR 349 270 140 114 87 121 139 190 172 83 82 123 143 154 251 149 233 155 120 167 79 351 172 198 144 68 153 176 224 202 85 5094
  JML 689 522 283 268 182 242 272 364 384 193 170 265 289 309 509 321 475 328 231 340 163 730 351 396 305 140 313 345 436 395 172 10382
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 238 166 110 124 64 87 71 139 131 88 46 89 96 129 176 100 162 123 67 109 72 187 123 124 92 61 118 110 138 121 67 3528
  PR 249 184 106 89 67 90 88 149 130 73 47 92 89 129 171 112 160 109 84 119 62 207 123 139 100 55 115 120 132 126 68 3584
  JML 487 350 216 213 131 177 159 288 261 161 93 181 185 258 347 212 322 232 151 228 134 394 246 263 192 116 233 230 270 247 135 7112
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 0 0 3 1 0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 3 0 1 0 11 2 0 0 0 0 0 0 0 0 26
  PR 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 9 3 0 0 0 1 0 0 0 0 22
  JML 0 3 0 0 5 1 0 0 0 0 6 0 1 0 0 0 0 5 0 1 0 20 5 0 0 0 1 0 0 0 0 48
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 238 168 110 124 67 88 71 140 132 88 48 89 97 130 176 100 162 126 67 110 72 199 125 124 92 61 118 110 138 121 67 3558
  PR 249 185 106 89 69 90 88 149 130 73 51 92 89 129 171 112 160 111 84 119 63 216 126 139 100 55 116 120 132 126 68 3607
  JML 487 353 216 213 136 178 159 289 262 161 99 181 186 259 347 212 322 237 151 229 135 415 251 263 192 116 234 230 270 247 135 7165

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KOLONO TUMBU TUMBU JAYA NGAPAWALI BATU PUTIH RAMBU RAMBU AMPERA AMOLENGU LANGGAPULU ANDINETE WAWOOSU SARANDUA PUUDONGI ULUNESE SILEA RUMBA RUMBA LAMAPU LAMBANGI SAWA LANGGOWALA WAWORANO MATANDAHI PUUPI MATAIWOI TIRAOSU MONDOE JAYA ULUSENA JAYA LAMOTAU AWUNIO MELETUMBO RODA ALOSI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 702 529 289 273 181 246 277 370 390 197 167 270 292 314 520 327 491 330 236 348 165 722 356 404 312 144 318 352 446 404 175 10547
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 5 0 0 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 215 176 73 55 45 68 116 81 128 36 68 85 106 55 173 115 169 91 85 119 30 307 105 141 120 28 84 122 176 156 40 3368
4 Jumlah surat suara digunakan 487 353 216 213 136 178 159 289 262 161 99 181 186 259 347 212 322 237 151 229 135 415 251 263 192 116 234 230 270 247 135 7165
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KOLONO TUMBU TUMBU JAYA NGAPAWALI BATU PUTIH RAMBU RAMBU AMPERA AMOLENGU LANGGAPULU ANDINETE WAWOOSU SARANDUA PUUDONGI ULUNESE SILEA RUMBA RUMBA LAMAPU LAMBANGI SAWA LANGGOWALA WAWORANO MATANDAHI PUUPI MATAIWOI TIRAOSU MONDOE JAYA ULUSENA JAYA LAMOTAU AWUNIO MELETUMBO RODA ALOSI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 483 353 215 213 135 176 159 288 259 159 97 180 186 259 346 210 321 234 151 228 135 412 249 263 190 116 234 229 268 247 134 7129
2 Jumlah Suara tidak sah 4 0 1 0 1 2 0 1 3 2 2 1 0 0 1 2 1 3 0 1 0 3 2 0 2 0 0 1 2 0 1 36
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 487 353 216 213 136 178 159 289 262 161 99 181 186 259 347 212 322 237 151 229 135 415 251 263 192 116 234 230 270 247 135 7165

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KOLONO TUMBU TUMBU JAYA NGAPAWALI BATU PUTIH RAMBU RAMBU AMPERA AMOLENGU LANGGAPULU ANDINETE WAWOOSU SARANDUA PUUDONGI ULUNESE SILEA RUMBA RUMBA LAMAPU LAMBANGI SAWA LANGGOWALA WAWORANO MATANDAHI PUUPI MATAIWOI TIRAOSU MONDOE JAYA ULUSENA JAYA LAMOTAU AWUNIO MELETUMBO RODA ALOSI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 197 99 113 63 34 85 37 146 161 66 76 81 86 77 60 153 57 92 37 160 32 107 69 144 101 39 154 70 170 156 103 3025
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 286 254 102 150 101 91 122 142 98 93 21 99 100 182 286 57 264 142 114 68 103 305 180 119 89 77 80 159 98 91 31 4104
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 483 353 215 213 135 176 159 288 259 159 97 180 186 259 346 210 321 234 151 228 135 412 249 263 190 116 234 229 268 247 134 7129