Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ATARI INDAH TOMBELEU PADALEU MERONGGA RAYA SUMBER JAYA MONDOKE POTUHO JAYA SUKAMUKTI LELEMBU JAYA PUUREMA SUBUR TETEINEA PUUNANGGA KAPUWILA LAMBANDIA MOKUPA JAYA ATARI JAYA LAMBODI JAYA LALOUESAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 590 93 210 109 624 194 524 526 189 249 247 275 432 300 225 471 515 107 5880
  PR 545 84 208 106 599 182 504 474 187 265 231 291 408 269 212 457 467 96 5585
  JML 1135 177 418 215 1223 376 1028 1000 376 514 478 566 840 569 437 928 982 203 11465
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 590 93 210 109 624 194 524 528 189 249 247 275 432 300 225 471 515 107 5882
  PR 545 84 208 106 599 182 504 474 187 265 231 291 408 269 212 457 467 96 5585
  JML 1135 177 418 215 1223 376 1028 1002 376 514 478 566 840 569 437 928 982 203 11467
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 412 72 147 91 515 154 378 392 110 197 182 233 313 234 176 322 392 47 4367
  PR 429 61 156 93 501 146 409 385 110 184 181 264 323 224 173 360 382 42 4423
  JML 841 133 303 184 1016 300 787 777 220 381 363 497 636 458 349 682 774 89 8790
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 412 72 147 91 515 154 378 394 110 197 182 233 313 234 176 322 392 47 4369
  PR 429 61 156 93 501 146 409 385 110 184 181 264 323 224 173 360 382 42 4423
  JML 841 133 303 184 1016 300 787 779 220 381 363 497 636 458 349 682 774 89 8792

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ATARI INDAH TOMBELEU PADALEU MERONGGA RAYA SUMBER JAYA MONDOKE POTUHO JAYA SUKAMUKTI LELEMBU JAYA PUUREMA SUBUR TETEINEA PUUNANGGA KAPUWILA LAMBANDIA MOKUPA JAYA ATARI JAYA LAMBODI JAYA LALOUESAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1160 181 426 219 1248 387 1049 1019 384 524 489 577 860 578 447 949 1003 207 11707
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 319 48 123 35 230 86 262 240 162 143 126 80 224 120 98 267 225 118 2906
4 Jumlah surat suara digunakan 841 133 303 184 1016 300 787 779 220 381 363 497 636 458 349 682 774 89 8792
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ATARI INDAH TOMBELEU PADALEU MERONGGA RAYA SUMBER JAYA MONDOKE POTUHO JAYA SUKAMUKTI LELEMBU JAYA PUUREMA SUBUR TETEINEA PUUNANGGA KAPUWILA LAMBANDIA MOKUPA JAYA ATARI JAYA LAMBODI JAYA LALOUESAMBA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 835 132 299 183 1006 298 782 774 220 379 361 494 625 455 346 675 762 89 8715
2 Jumlah Suara tidak sah 6 1 4 1 10 2 5 5 0 2 2 3 11 3 3 7 12 0 77
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 841 133 303 184 1016 300 787 779 220 381 363 497 636 458 349 682 774 89 8792

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ATARI INDAH TOMBELEU PADALEU MERONGGA RAYA SUMBER JAYA MONDOKE POTUHO JAYA SUKAMUKTI LELEMBU JAYA PUUREMA SUBUR TETEINEA PUUNANGGA KAPUWILA LAMBANDIA MOKUPA JAYA ATARI JAYA LAMBODI JAYA LALOUESAMBA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 354 16 156 79 253 21 234 197 45 62 77 119 164 103 76 344 162 44 2506
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 481 116 143 104 753 277 548 577 175 317 284 375 461 352 270 331 600 45 6209
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 835 132 299 183 1006 298 782 774 220 379 361 494 625 455 346 675 762 89 8715