Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LAMARA UELAWA KOSAMBI TETEHAKA AWALO PUUWEHUKO PUNGGAWUKAWU BENUA HORODOPI BENUA UTAMA PUUOSU PALOWEWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 570 174 179 170 202 258 437 332 598 246 311 446 3923
  PR 513 168 163 132 153 241 383 326 544 271 288 397 3579
  JML 1083 342 342 302 355 499 820 658 1142 517 599 843 7502
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 570 174 182 170 202 260 438 332 598 246 311 446 3929
  PR 513 168 163 132 153 241 384 326 544 271 288 397 3580
  JML 1083 342 345 302 355 501 822 658 1142 517 599 843 7509
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 318 136 140 104 183 152 342 169 333 162 185 221 2445
  PR 285 137 100 88 150 158 307 179 314 173 178 212 2281
  JML 603 273 240 192 333 310 649 348 647 335 363 433 4726
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 318 136 142 104 183 154 343 169 333 162 185 221 2450
  PR 285 137 100 88 150 158 308 179 314 173 178 212 2282
  JML 603 273 242 192 333 312 651 348 647 335 363 433 4732

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LAMARA UELAWA KOSAMBI TETEHAKA AWALO PUUWEHUKO PUNGGAWUKAWU BENUA HORODOPI BENUA UTAMA PUUOSU PALOWEWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1116 349 349 311 362 510 837 671 1167 529 611 862 7674
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 513 75 107 119 28 198 186 323 518 194 248 429 2938
4 Jumlah surat suara digunakan 603 273 242 192 333 312 651 348 647 335 363 433 4732
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LAMARA UELAWA KOSAMBI TETEHAKA AWALO PUUWEHUKO PUNGGAWUKAWU BENUA HORODOPI BENUA UTAMA PUUOSU PALOWEWU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 593 272 242 191 331 307 649 347 641 335 358 430 4696
2 Jumlah Suara tidak sah 10 1 0 1 2 5 2 1 6 0 5 3 36
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 603 273 242 192 333 312 651 348 647 335 363 433 4732

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LAMARA UELAWA KOSAMBI TETEHAKA AWALO PUUWEHUKO PUNGGAWUKAWU BENUA HORODOPI BENUA UTAMA PUUOSU PALOWEWU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 253 30 24 12 32 94 88 117 124 167 124 133 1198
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 340 242 218 179 299 213 561 230 517 168 234 297 3498
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 593 272 242 191 331 307 649 347 641 335 358 430 4696