Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KONDOANO MONAPA PUUWEHUKO RANOMBAYASA WANUAKONGGA MATAIWOI LAMEBARA TETESINGI WONUA SARI PUDAHOA WUURA PUNGGULAHI LAMOLORI TOLUWONUA MULYASARI RAKAWUTA RANOAOPA MOWILA LALOSINGI WONUA MONAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 328 257 144 116 117 255 147 171 162 451 190 143 279 168 219 288 140 439 276 206 4496
  PR 304 269 143 119 102 254 127 161 151 276 178 132 272 186 217 264 134 453 240 181 4163
  JML 632 526 287 235 219 509 274 332 313 727 368 275 551 354 436 552 274 892 516 387 8659
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
  PR 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
  JML 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 15
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 329 257 144 116 117 256 149 171 162 451 190 143 279 168 219 288 140 442 276 206 4503
  PR 306 269 143 119 102 254 129 161 151 276 178 132 272 186 217 264 134 457 240 181 4171
  JML 635 526 287 235 219 510 278 332 313 727 368 275 551 354 436 552 274 899 516 387 8674
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 275 229 113 101 110 169 122 130 134 333 137 133 212 120 186 225 128 308 219 145 3529
  PR 242 212 111 108 98 169 100 114 132 177 132 117 190 109 179 200 115 320 181 119 3125
  JML 517 441 224 209 208 338 222 244 266 510 269 250 402 229 365 425 243 628 400 264 6654
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 1 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 7
  PR 2 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 8
  JML 3 0 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 15
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 276 229 113 101 110 170 124 130 134 333 137 133 212 120 186 225 128 311 219 145 3536
  PR 244 212 111 108 98 169 102 114 132 177 132 117 190 109 179 200 115 324 181 119 3133
  JML 520 441 224 209 208 339 226 244 266 510 269 250 402 229 365 425 243 635 400 264 6669

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KONDOANO MONAPA PUUWEHUKO RANOMBAYASA WANUAKONGGA MATAIWOI LAMEBARA TETESINGI WONUA SARI PUDAHOA WUURA PUNGGULAHI LAMOLORI TOLUWONUA MULYASARI RAKAWUTA RANOAOPA MOWILA LALOSINGI WONUA MONAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 647 541 293 240 224 520 279 349 320 742 375 281 562 361 448 562 280 911 527 395 8857
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 4 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 9
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 127 100 65 31 14 180 52 105 54 232 106 31 160 132 83 137 37 275 127 131 2179
4 Jumlah surat suara digunakan 520 441 224 209 208 339 226 244 266 510 269 250 402 229 365 425 243 635 400 264 6669
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KONDOANO MONAPA PUUWEHUKO RANOMBAYASA WANUAKONGGA MATAIWOI LAMEBARA TETESINGI WONUA SARI PUDAHOA WUURA PUNGGULAHI LAMOLORI TOLUWONUA MULYASARI RAKAWUTA RANOAOPA MOWILA LALOSINGI WONUA MONAPA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 518 440 219 208 206 338 224 244 266 507 268 247 399 227 364 421 239 635 398 263 6631
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 5 1 2 1 2 0 0 3 1 3 3 2 1 4 4 0 2 1 38
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 520 441 224 209 208 339 226 244 266 510 269 250 402 229 365 425 243 635 400 264 6669

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KONDOANO MONAPA PUUWEHUKO RANOMBAYASA WANUAKONGGA MATAIWOI LAMEBARA TETESINGI WONUA SARI PUDAHOA WUURA PUNGGULAHI LAMOLORI TOLUWONUA MULYASARI RAKAWUTA RANOAOPA MOWILA LALOSINGI WONUA MONAPA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 82 126 37 68 116 146 31 88 112 310 94 76 109 93 151 209 70 208 168 134 2428
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 436 314 182 140 90 192 193 156 154 197 174 171 290 134 213 212 169 427 230 129 4203
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 518 440 219 208 206 338 224 244 266 507 268 247 399 227 364 421 239 635 398 263 6631