Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LALOWARU MATA LAMOKULA LAMOKULA MEKAR JAYA LOMBUEYA SANGGULA WAWATU TANJUNG TIRAM PUASANA MATA WATU-WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 297 181 150 302 287 313 421 293 230 212 2686
  PR 291 172 143 282 271 300 465 292 227 193 2636
  JML 588 353 293 584 558 613 886 585 457 405 5322
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
  PR 0 0 2 0 0 0 12 0 1 0 15
  JML 0 0 2 0 0 0 23 0 1 0 26
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 297 181 150 302 287 313 432 293 230 212 2697
  PR 291 172 145 282 271 300 477 292 228 193 2651
  JML 588 353 295 584 558 613 909 585 458 405 5348
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 198 143 111 231 202 249 269 200 158 135 1896
  PR 216 127 122 220 180 231 305 222 216 141 1980
  JML 414 270 233 451 382 480 574 422 374 276 3876
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 11 0 0 0 11
  PR 0 0 2 0 0 0 12 0 1 0 15
  JML 0 0 2 0 0 0 23 0 1 0 26
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 198 143 111 231 202 249 280 200 158 135 1907
  PR 216 127 124 220 180 231 317 222 217 141 1995
  JML 414 270 235 451 382 480 597 422 375 276 3902

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LALOWARU MATA LAMOKULA LAMOKULA MEKAR JAYA LOMBUEYA SANGGULA WAWATU TANJUNG TIRAM PUASANA MATA WATU-WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 600 365 299 595 569 625 907 598 466 413 5437
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 0 1 0 1 0 0 1 0 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 186 93 64 143 187 144 310 176 90 137 1530
4 Jumlah surat suara digunakan 414 270 235 451 382 480 597 422 375 276 3902
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LALOWARU MATA LAMOKULA LAMOKULA MEKAR JAYA LOMBUEYA SANGGULA WAWATU TANJUNG TIRAM PUASANA MATA WATU-WATU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 413 269 234 447 379 478 594 418 374 276 3882
2 Jumlah Suara tidak sah 1 1 1 4 3 2 3 4 1 0 20
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 414 270 235 451 382 480 597 422 375 276 3902

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LALOWARU MATA LAMOKULA LAMOKULA MEKAR JAYA LOMBUEYA SANGGULA WAWATU TANJUNG TIRAM PUASANA MATA WATU-WATU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 219 134 107 151 188 240 207 134 258 135 1773
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 194 135 127 296 191 238 387 284 116 141 2109
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 413 269 234 447 379 478 594 418 374 276 3882