Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BOEARA SALOSA PALLIMAE POKORUMBA KASABOLO BARANGGA BOEPINANG BARAT BOEPINANG KASTARIB MATIRO WALIE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 498 229 560 634 659 188 697 852 665 245 5227
  PR 527 226 570 619 707 206 757 931 737 241 5521
  JML 1025 455 1130 1253 1366 394 1454 1783 1402 486 10748
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
  PR 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 8
  JML 2 0 0 0 1 0 5 0 4 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 4 0 1 0 1 0 2 4 4 2 18
  PR 9 0 0 0 2 0 6 5 6 4 32
  JML 13 0 1 0 3 0 8 9 10 6 50
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 503 229 561 634 661 188 700 856 670 247 5249
  PR 537 226 570 619 709 206 767 936 746 245 5561
  JML 1040 455 1131 1253 1370 394 1467 1792 1416 492 10810
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 342 201 333 393 416 135 427 579 436 155 3417
  PR 367 197 384 379 494 158 508 609 503 175 3774
  JML 709 398 717 772 910 293 935 1188 939 330 7191
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 0 0 1 0 1 0 1 0 4
  PR 1 0 0 0 0 0 4 0 3 0 8
  JML 2 0 0 0 1 0 5 0 4 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 4 0 1 0 1 0 2 4 4 2 18
  PR 9 0 0 0 2 0 6 5 6 4 32
  JML 13 0 1 0 3 0 8 9 10 6 50
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 347 201 334 393 418 135 430 583 441 157 3439
  PR 377 197 384 379 496 158 518 614 512 179 3814
  JML 724 398 718 772 914 293 948 1197 953 336 7253

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BOEARA SALOSA PALLIMAE POKORUMBA KASABOLO BARANGGA BOEPINANG BARAT BOEPINANG KASTARIB MATIRO WALIE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1047 466 1154 1279 1396 403 1485 1821 1431 497 10979
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 1 0 0 2 0 1 1 1 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 322 68 435 507 482 108 537 623 477 160 3719
4 Jumlah surat suara digunakan 724 398 718 772 914 293 948 1197 953 336 7253
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BOEARA SALOSA PALLIMAE POKORUMBA KASABOLO BARANGGA BOEPINANG BARAT BOEPINANG KASTARIB MATIRO WALIE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 720 397 718 769 905 293 947 1194 951 333 7227
2 Jumlah Suara tidak sah 4 1 0 3 9 0 1 3 2 3 26
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 724 398 718 772 914 293 948 1197 953 336 7253

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BOEARA SALOSA PALLIMAE POKORUMBA KASABOLO BARANGGA BOEPINANG BARAT BOEPINANG KASTARIB MATIRO WALIE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 309 102 147 300 328 76 308 230 337 94 2231
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 411 295 571 469 577 217 639 964 614 239 4996
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 720 397 718 769 905 293 947 1194 951 333 7227