Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PONGO PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA LONGA MALEKO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI POOKAMBUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1577 570 496 478 214 244 202 264 203 413 200 1868 447 439 536 521 237 459 466 148 9982
  PR 1755 516 471 466 216 230 197 281 234 371 202 1895 488 433 587 528 222 454 463 147 10156
  JML 3332 1086 967 944 430 474 399 545 437 784 402 3763 935 872 1123 1049 459 913 929 295 20138
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 3 0 0 0 2 2 1 3 0 2 9 0 0 0 0 2 0 0 1 28
  PR 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 5 4 0 0 0 4 4 1 3 0 3 16 0 0 0 0 2 0 0 1 43
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 2 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 5
  PR 0 4 0 0 0 1 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
  JML 0 6 0 0 0 1 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 1 0 0 0 13
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 56 12 4 19 1 0 1 6 2 1 0 33 2 3 14 8 27 12 3 1 205
  PR 52 10 3 11 1 0 2 4 2 3 0 41 13 1 7 9 4 6 1 0 170
  JML 108 22 7 30 2 0 3 10 4 4 0 74 15 4 21 17 31 18 4 1 375
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1636 587 500 497 215 246 206 271 208 414 203 1910 449 442 550 529 267 471 469 150 10220
  PR 1809 531 474 477 217 233 202 285 236 374 205 1943 501 434 594 537 226 460 464 147 10349
  JML 3445 1118 974 974 432 479 408 556 444 788 408 3853 950 876 1144 1066 493 931 933 297 20569
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 727 308 259 211 108 103 106 170 100 204 103 962 211 213 260 261 147 234 201 80 4968
  PR 919 358 315 273 147 146 139 197 163 228 135 1188 339 282 377 312 170 325 270 106 6389
  JML 1646 666 574 484 255 249 245 367 263 432 238 2150 550 495 637 573 317 559 471 186 11357
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 3 0 0 0 2 0 1 3 0 2 9 0 0 0 0 2 0 0 1 26
  PR 2 1 0 0 0 2 2 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 15
  JML 5 4 0 0 0 4 2 1 3 0 3 16 0 0 0 0 2 0 0 1 41
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 56 12 4 19 1 0 1 6 2 1 0 33 2 3 14 8 27 12 3 1 205
  PR 52 10 3 11 1 0 2 4 2 3 0 41 13 1 7 9 4 6 1 0 170
  JML 108 22 7 30 2 0 3 10 4 4 0 74 15 4 21 17 31 18 4 1 375
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 786 323 263 230 109 105 108 177 105 205 105 1004 213 216 274 269 176 246 204 82 5200
  PR 973 369 318 284 148 148 144 201 165 231 136 1236 352 283 384 321 174 331 271 106 6575
  JML 1759 692 581 514 257 253 252 378 270 436 241 2240 565 499 658 590 350 577 475 188 11775

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PONGO PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA LONGA MALEKO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI POOKAMBUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3419 1110 984 963 440 485 409 557 444 801 412 3877 958 890 1150 1071 470 934 949 301 20624
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 56
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1605 418 403 449 183 232 157 179 174 365 171 1637 393 391 492 481 120 356 474 113 8793
4 Jumlah surat suara digunakan 1759 692 581 514 257 253 252 378 270 436 241 2240 565 499 658 590 350 577 475 188 11775
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PONGO PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA LONGA MALEKO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI POOKAMBUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1754 691 576 512 257 252 251 376 269 432 232 2236 563 495 655 589 350 576 471 187 11724
2 Jumlah Suara tidak sah 5 1 5 2 0 1 1 2 1 4 9 4 2 4 3 1 0 1 4 1 51
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1759 692 581 514 257 253 252 378 270 436 241 2240 565 499 658 590 350 577 475 188 11775

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PONGO PADA RAYA MAKMUR WAELUMU PATUNO WAGINOPO TINDOI TIMUR POSALU KOROE ONAWA WAPIA-PIA LONGA MALEKO WANCI WANDOKA WAETUNO WANDOKA UTARA WANDOKA SELATAN SOMBU WAHA TINDOI POOKAMBUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 628 248 207 213 89 72 69 143 114 135 62 729 191 199 240 216 71 292 112 113 4143
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1126 443 369 299 168 180 182 233 155 297 170 1507 372 296 415 373 279 284 359 74 7581
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1754 691 576 512 257 252 251 376 269 432 232 2236 563 495 655 589 350 576 471 187 11724