Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BATU PUTIH MAKKUASENG PUNCAK HARAPAN PARUNG LAMPE BUKIT BARU BUKIT TINGGI BATUAPI LELEWAWO MOSIKU LATOWU TETEBAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 822 208 123 85 338 290 70 439 497 526 64 3462
  PR 760 193 129 83 253 282 63 439 461 517 61 3241
  JML 1582 401 252 168 591 572 133 878 958 1043 125 6703
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4
  PR 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 822 208 123 85 338 290 70 443 497 526 64 3466
  PR 760 193 129 83 253 282 63 441 461 520 61 3246
  JML 1582 401 252 168 591 572 133 884 958 1046 125 6712
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 361 107 99 77 275 191 52 266 389 294 47 2158
  PR 406 123 108 79 176 165 53 287 377 309 50 2133
  JML 767 230 207 156 451 356 105 553 766 603 97 4291
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 361 107 99 77 275 191 52 267 389 294 47 2159
  PR 406 123 108 79 176 165 53 287 377 312 50 2136
  JML 767 230 207 156 451 356 105 554 766 606 97 4295

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BATU PUTIH MAKKUASENG PUNCAK HARAPAN PARUNG LAMPE BUKIT BARU BUKIT TINGGI BATUAPI LELEWAWO MOSIKU LATOWU TETEBAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1615 410 258 172 603 584 136 897 981 1066 128 6850
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 848 180 51 16 152 228 31 343 215 460 31 2555
4 Jumlah surat suara digunakan 767 230 207 156 451 356 105 554 766 606 97 4295
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BATU PUTIH MAKKUASENG PUNCAK HARAPAN PARUNG LAMPE BUKIT BARU BUKIT TINGGI BATUAPI LELEWAWO MOSIKU LATOWU TETEBAWO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 767 229 206 156 446 354 105 549 762 602 96 4272
2 Jumlah Suara tidak sah 0 1 1 0 5 2 0 5 4 4 1 23
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 767 230 207 156 451 356 105 554 766 606 97 4295

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BATU PUTIH MAKKUASENG PUNCAK HARAPAN PARUNG LAMPE BUKIT BARU BUKIT TINGGI BATUAPI LELEWAWO MOSIKU LATOWU TETEBAWO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 251 105 62 15 23 59 16 195 267 219 48 1260
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 516 124 144 141 423 295 89 354 495 383 48 3012
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 767 229 206 156 446 354 105 549 762 602 96 4272