Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MATAIWOI NIMBUNEHA PADAELO BERINGIN WATUMOTAHA TADAUMERA LAWOLATU KOREIHA PUURAU PARUTTELANG NGAPA LAPAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 347 242 264 803 1343 415 784 719 483 921 543 1356 8220
  PR 365 228 215 789 977 362 811 673 472 779 517 1321 7509
  JML 712 470 479 1592 2320 777 1595 1392 955 1700 1060 2677 15729
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 0 5 15
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6
  JML 0 0 0 5 0 0 0 0 3 5 0 8 21
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 3 0 0 25 0 0 2 0 2 0 10 64 106
  PR 1 0 0 26 0 0 5 0 6 0 7 53 98
  JML 4 0 0 51 0 0 7 0 8 0 17 117 204
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 350 242 264 831 1343 415 786 719 487 926 553 1425 8341
  PR 366 228 215 817 977 362 816 673 479 779 524 1377 7613
  JML 716 470 479 1648 2320 777 1602 1392 966 1705 1077 2802 15954
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 229 206 235 541 1077 317 516 474 306 801 387 791 5880
  PR 212 198 170 550 767 283 492 428 298 678 402 737 5215
  JML 441 404 405 1091 1844 600 1008 902 604 1479 789 1528 11095
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 3 0 0 0 0 2 5 0 5 15
  PR 0 0 0 2 0 0 0 0 1 0 0 3 6
  JML 0 0 0 5 0 0 0 0 3 5 0 8 21
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 3 0 0 25 0 0 2 0 2 0 10 64 106
  PR 1 0 0 26 0 0 5 0 6 0 7 53 98
  JML 4 0 0 51 0 0 7 0 8 0 17 117 204
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 232 206 235 569 1077 317 518 474 310 806 397 860 6001
  PR 213 198 170 578 767 283 497 428 305 678 409 793 5319
  JML 445 404 405 1147 1844 600 1015 902 615 1484 806 1653 11320

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MATAIWOI NIMBUNEHA PADAELO BERINGIN WATUMOTAHA TADAUMERA LAWOLATU KOREIHA PUURAU PARUTTELANG NGAPA LAPAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 727 480 490 1626 2369 794 1629 1422 976 1736 1083 2735 16067
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 282 76 85 479 524 193 614 520 361 251 277 1082 4744
4 Jumlah surat suara digunakan 445 404 405 1147 1844 600 1015 902 615 1484 806 1653 11320
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MATAIWOI NIMBUNEHA PADAELO BERINGIN WATUMOTAHA TADAUMERA LAWOLATU KOREIHA PUURAU PARUTTELANG NGAPA LAPAI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 441 402 404 1145 1821 599 1013 895 610 1475 802 1646 11253
2 Jumlah Suara tidak sah 4 2 1 2 23 1 2 7 5 9 4 7 67
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 445 404 405 1147 1844 600 1015 902 615 1484 806 1653 11320

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MATAIWOI NIMBUNEHA PADAELO BERINGIN WATUMOTAHA TADAUMERA LAWOLATU KOREIHA PUURAU PARUTTELANG NGAPA LAPAI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 142 76 21 164 412 50 73 118 167 117 88 491 1919
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 299 326 383 981 1409 549 940 777 443 1358 714 1155 9334
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 441 402 404 1145 1821 599 1013 895 610 1475 802 1646 11253