Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LEMBO LARAMO PASIR PUTIH TONGALINO TAIPA PUUSIAMBU BUNGGUOSU PADALEU PUULEMO ALO ALO LAPULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 345 81 190 94 169 125 140 129 254 172 55 1754
  PR 342 77 175 93 171 117 151 140 245 148 51 1710
  JML 687 158 365 187 340 242 291 269 499 320 106 3464
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 345 81 190 95 169 125 141 129 254 172 55 1756
  PR 342 77 175 93 171 117 151 140 245 148 51 1710
  JML 687 158 365 188 340 242 292 269 499 320 106 3466
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 214 67 141 61 112 84 106 102 212 152 45 1296
  PR 232 64 139 67 127 88 111 120 206 133 36 1323
  JML 446 131 280 128 239 172 217 222 418 285 81 2619
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 214 67 141 62 112 84 107 102 212 152 45 1298
  PR 232 64 139 67 127 88 111 120 206 133 36 1323
  JML 446 131 280 129 239 172 218 222 418 285 81 2621

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LEMBO LARAMO PASIR PUTIH TONGALINO TAIPA PUUSIAMBU BUNGGUOSU PADALEU PUULEMO ALO ALO LAPULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 701 162 373 191 347 247 297 275 509 327 109 3538
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 255 31 93 62 108 75 79 53 91 42 28 917
4 Jumlah surat suara digunakan 446 131 280 129 239 172 218 222 418 285 81 2621
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LEMBO LARAMO PASIR PUTIH TONGALINO TAIPA PUUSIAMBU BUNGGUOSU PADALEU PUULEMO ALO ALO LAPULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 446 131 278 129 238 171 213 221 417 282 81 2607
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 2 0 1 1 5 1 1 3 0 14
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 446 131 280 129 239 172 218 222 418 285 81 2621

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LEMBO LARAMO PASIR PUTIH TONGALINO TAIPA PUUSIAMBU BUNGGUOSU PADALEU PUULEMO ALO ALO LAPULU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 246 69 109 101 140 76 94 141 242 146 35 1399
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 200 62 169 28 98 95 119 80 175 136 46 1208
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 446 131 278 129 238 171 213 221 417 282 81 2607