Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ANDOWIA MATAIWOI ANGGOLOHIPO AMOLAME BANGGAREMA PUUSULI LAROBENDE LABUNGGA LAMONDOWO LAMBUDONI LARONANGA LAHIMBUA PUUWONUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 358 226 74 120 114 91 209 250 240 148 144 141 76 2191
  PR 368 199 70 114 96 84 194 243 231 140 149 131 76 2095
  JML 726 425 144 234 210 175 403 493 471 288 293 272 152 4286
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 4 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 16
  PR 0 3 0 0 0 0 0 6 8 0 2 0 0 19
  JML 3 7 0 0 0 0 0 9 12 0 4 0 0 35
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 0 0 10
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 361 230 74 120 114 92 209 253 247 149 146 141 76 2212
  PR 368 202 70 114 96 85 194 249 243 140 151 131 76 2119
  JML 729 432 144 234 210 177 403 502 490 289 297 272 152 4331
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 269 138 66 105 91 67 138 173 168 95 115 112 75 1612
  PR 292 132 61 80 83 56 122 171 161 85 123 118 75 1559
  JML 561 270 127 185 174 123 260 344 329 180 238 230 150 3171
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 4 0 0 0 0 0 3 4 0 2 0 0 16
  PR 0 3 0 0 0 0 0 6 8 0 2 0 0 19
  JML 3 7 0 0 0 0 0 9 12 0 4 0 0 35
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 1 0 0 3 1 0 0 0 5
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 4 0 0 0 0 5
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 7 1 0 0 0 10
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 272 142 66 105 91 68 138 176 175 96 117 112 75 1633
  PR 292 135 61 80 83 57 122 177 173 85 125 118 75 1583
  JML 564 277 127 185 174 125 260 353 348 181 242 230 150 3216

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ANDOWIA MATAIWOI ANGGOLOHIPO AMOLAME BANGGAREMA PUUSULI LAROBENDE LABUNGGA LAMONDOWO LAMBUDONI LARONANGA LAHIMBUA PUUWONUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 745 434 147 242 215 179 412 503 481 296 299 280 157 4390
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 181 157 20 57 41 54 152 150 133 115 57 50 5 1172
4 Jumlah surat suara digunakan 564 277 127 185 174 125 260 353 348 181 242 230 150 3216
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ANDOWIA MATAIWOI ANGGOLOHIPO AMOLAME BANGGAREMA PUUSULI LAROBENDE LABUNGGA LAMONDOWO LAMBUDONI LARONANGA LAHIMBUA PUUWONUA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 561 276 126 184 173 125 260 352 348 181 241 229 148 3204
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 1 1 1 0 0 1 0 0 1 1 2 12
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 564 277 127 185 174 125 260 353 348 181 242 230 150 3216

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ANDOWIA MATAIWOI ANGGOLOHIPO AMOLAME BANGGAREMA PUUSULI LAROBENDE LABUNGGA LAMONDOWO LAMBUDONI LARONANGA LAHIMBUA PUUWONUA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 296 132 43 30 69 69 69 119 172 75 71 134 41 1320
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 265 144 83 154 104 56 191 233 176 106 170 95 107 1884
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 561 276 126 184 173 125 260 352 348 181 241 229 148 3204