Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BANGKUDU ROMBO SARA'EA WANDAKA WASALABOSE MALALANDA LEMO EA LANTAGI LAANGKE KADACUA LINSOWU LOJI JAMPAKA LIPU LAKONEA LEMO BONELIPU TRIWACUWACU WACULAEA EELAHAJI TOMOAHI KALIBU BANU-BANUA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1121 380 579 909 244 173 215 147 233 226 302 357 175 915 308 344 515 187 164 254 306 337 297 8688
  PR 1013 340 572 877 234 198 223 136 230 223 312 376 187 966 279 336 476 174 165 264 289 293 307 8470
  JML 2134 720 1151 1786 478 371 438 283 463 449 614 733 362 1881 587 680 991 361 329 518 595 630 604 17158
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 20 0 0 3 0 10 0 0 2 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 52
  PR 24 0 1 4 0 4 0 0 2 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 51
  JML 44 0 1 7 0 14 0 0 4 0 0 0 0 29 0 0 4 0 0 0 0 0 0 103
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 10 4 10 2 0 2 1 0 6 4 3 0 0 0 0 0 1 0 44
  PR 0 0 2 0 0 4 3 7 2 0 1 4 0 2 2 2 0 0 0 0 0 0 0 29
  JML 0 0 3 0 0 14 7 17 4 0 3 5 0 8 6 5 0 0 0 0 0 1 0 73
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 78 3 75 15 0 0 0 7 7 4 2 10 0 70 5 4 5 0 0 0 1 4 3 293
  PR 53 2 73 9 0 0 0 6 4 4 2 6 0 24 1 3 5 1 0 0 1 5 2 201
  JML 131 5 148 24 0 0 0 13 11 8 4 16 0 94 6 7 10 1 0 0 2 9 5 494
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1219 383 655 927 244 193 219 164 244 230 306 368 175 1005 317 351 523 187 164 254 307 342 300 9077
  PR 1090 342 648 890 234 206 226 149 238 227 315 386 187 1007 282 341 482 175 165 264 290 298 309 8751
  JML 2309 725 1303 1817 478 399 445 313 482 457 621 754 362 2012 599 692 1005 362 329 518 597 640 609 17828
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 472 191 269 531 150 139 152 117 157 163 196 208 130 490 179 229 268 121 103 180 215 188 219 5067
  PR 491 270 290 536 165 157 180 119 175 170 234 235 155 579 191 249 331 120 116 193 234 179 238 5607
  JML 963 461 559 1067 315 296 332 236 332 333 430 443 285 1069 370 478 599 241 219 373 449 367 457 10674
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 20 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 0 0 0 0 40
  PR 24 0 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 1 0 0 0 0 0 0 45
  JML 44 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 0 4 0 0 0 0 0 0 85
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 11
  PR 0 0 0 0 0 0 1 7 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 10
  JML 0 0 0 0 0 0 1 14 0 0 0 0 0 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 21
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 78 3 75 15 0 0 0 7 7 4 2 10 0 70 5 4 5 0 0 0 1 4 3 293
  PR 53 2 73 9 0 0 0 6 4 4 2 6 0 24 1 3 5 1 0 0 1 5 2 201
  JML 131 5 148 24 0 0 0 13 11 8 4 16 0 94 6 7 10 1 0 0 2 9 5 494
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 570 194 344 549 150 139 152 131 164 167 198 218 130 577 184 234 276 121 103 180 216 192 222 5411
  PR 568 272 364 549 165 157 181 132 179 174 236 241 155 619 193 252 337 121 116 193 235 184 240 5863
  JML 1138 466 708 1098 315 296 333 263 343 341 434 459 285 1196 377 486 613 242 219 373 451 376 462 11274

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BANGKUDU ROMBO SARA'EA WANDAKA WASALABOSE MALALANDA LEMO EA LANTAGI LAANGKE KADACUA LINSOWU LOJI JAMPAKA LIPU LAKONEA LEMO BONELIPU TRIWACUWACU WACULAEA EELAHAJI TOMOAHI KALIBU BANU-BANUA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2183 734 1186 1852 488 390 390 289 488 461 626 765 369 1919 604 688 1007 368 338 522 608 644 614 17533
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1045 268 478 753 173 94 57 26 145 120 190 306 84 722 227 202 394 126 119 149 157 268 151 6254
4 Jumlah surat suara digunakan 1138 466 708 1098 315 296 333 263 343 341 434 459 285 1196 377 486 613 242 219 373 451 376 462 11274
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BANGKUDU ROMBO SARA'EA WANDAKA WASALABOSE MALALANDA LEMO EA LANTAGI LAANGKE KADACUA LINSOWU LOJI JAMPAKA LIPU LAKONEA LEMO BONELIPU TRIWACUWACU WACULAEA EELAHAJI TOMOAHI KALIBU BANU-BANUA JAYA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1138 462 708 1094 313 296 332 262 342 340 433 455 281 1190 376 485 603 238 219 369 446 374 458 11214
2 Jumlah Suara tidak sah 0 4 0 4 2 0 1 1 1 1 1 4 4 6 1 1 10 4 0 4 5 2 4 60
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1138 466 708 1098 315 296 333 263 343 341 434 459 285 1196 377 486 613 242 219 373 451 376 462 11274

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BANGKUDU ROMBO SARA'EA WANDAKA WASALABOSE MALALANDA LEMO EA LANTAGI LAANGKE KADACUA LINSOWU LOJI JAMPAKA LIPU LAKONEA LEMO BONELIPU TRIWACUWACU WACULAEA EELAHAJI TOMOAHI KALIBU BANU-BANUA JAYA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 435 105 398 360 89 124 90 122 153 67 147 175 48 599 165 190 307 51 35 156 108 102 317 4343
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 703 357 310 734 224 172 242 140 189 273 286 280 233 591 211 295 296 187 184 213 338 272 141 6871
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1138 462 708 1094 313 296 332 262 342 340 433 455 281 1190 376 485 603 238 219 369 446 374 458 11214