Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DULAMAYO LIYOTO LIYODU OWALANGA HUNTULOHULAWA OTOPADE BONGOHULAWA BATULORENG BATULAYAR MOLAS MOLOPATODU MOLANIHU TOHUPO UPOMELA KAYUMERAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 531 282 275 312 383 505 544 415 579 574 492 307 695 771 348 7013
  PR 545 247 261 312 426 498 543 397 543 520 474 305 706 815 339 6931
  JML 1076 529 536 624 809 1003 1087 812 1122 1094 966 612 1401 1586 687 13944
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 1 5 0 1 1 1 0 0 3 0 5 8 2 0 27
  PR 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 0 13
  JML 2 1 5 1 1 1 3 0 0 4 0 5 14 3 0 40
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 6 1 4 0 2 0 3 4 1 2 1 5 0 29
  PR 0 0 5 0 4 0 1 0 6 1 1 2 3 3 0 26
  JML 0 0 11 1 8 0 3 0 9 5 2 4 4 8 0 55
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 531 283 286 313 388 506 547 415 582 581 493 314 707 778 348 7072
  PR 547 247 266 313 430 498 546 397 549 522 475 307 716 819 339 6971
  JML 1078 530 552 626 818 1004 1093 812 1131 1103 968 621 1423 1597 687 14043
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 384 220 200 230 266 376 454 326 455 460 309 232 518 647 248 5325
  PR 424 208 187 239 301 369 441 338 443 420 331 256 553 604 249 5363
  JML 808 428 387 469 567 745 895 664 898 880 640 488 1071 1251 497 10688
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 5 0 1 1 1 0 0 3 0 5 8 2 0 27
  PR 2 0 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 6 1 0 13
  JML 2 1 5 1 1 1 3 0 0 4 0 5 14 3 0 40
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 6 1 4 0 2 0 3 4 1 2 1 5 0 29
  PR 0 0 5 0 4 0 1 0 6 1 1 2 3 3 0 26
  JML 0 0 11 1 8 0 3 0 9 5 2 4 4 8 0 55
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 384 221 211 231 271 377 457 326 458 467 310 239 530 654 248 5384
  PR 426 208 192 240 305 369 444 338 449 422 332 258 563 608 249 5403
  JML 810 429 403 471 576 746 901 664 907 889 642 497 1093 1262 497 10787

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DULAMAYO LIYOTO LIYODU OWALANGA HUNTULOHULAWA OTOPADE BONGOHULAWA BATULORENG BATULAYAR MOLAS MOLOPATODU MOLANIHU TOHUPO UPOMELA KAYUMERAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1099 541 547 638 826 1025 1110 830 1148 1117 987 626 1432 1620 701 14247
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 286 112 144 167 250 279 209 166 241 228 345 129 339 358 204 3457
4 Jumlah surat suara digunakan 810 429 403 471 576 746 901 664 907 889 642 497 1093 1262 497 10787
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DULAMAYO LIYOTO LIYODU OWALANGA HUNTULOHULAWA OTOPADE BONGOHULAWA BATULORENG BATULAYAR MOLAS MOLOPATODU MOLANIHU TOHUPO UPOMELA KAYUMERAH Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 803 423 403 468 574 746 888 663 903 880 637 494 1084 1259 494 10719
2 Jumlah Suara tidak sah 7 6 0 3 2 0 13 1 4 9 5 3 9 3 3 68
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 810 429 403 471 576 746 901 664 907 889 642 497 1093 1262 497 10787

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DULAMAYO LIYOTO LIYODU OWALANGA HUNTULOHULAWA OTOPADE BONGOHULAWA BATULORENG BATULAYAR MOLAS MOLOPATODU MOLANIHU TOHUPO UPOMELA KAYUMERAH
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 552 342 353 353 427 544 636 590 688 768 466 382 921 417 425 7864
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 251 81 50 115 147 202 252 73 215 112 171 112 163 842 69 2855
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 803 423 403 468 574 746 888 663 903 880 637 494 1084 1259 494 10719