Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MOLONGGOTA DURIAN KETAPANG MOTOMINGO NANATI JAYA PASALAE LANGKE DUMOLODO IPILO GENTUMA BOHUSAMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 464 188 342 272 195 533 146 378 341 258 149 3266
  PR 433 158 334 242 190 518 150 386 305 273 178 3167
  JML 897 346 676 514 385 1051 296 764 646 531 327 6433
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 7 4 3 0 1 5 0 1 1 22
  PR 0 1 8 4 3 1 2 4 0 0 3 26
  JML 0 1 15 8 6 1 3 9 0 1 4 48
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 7
  PR 0 0 8 0 1 1 0 0 2 0 0 12
  JML 0 0 11 0 2 2 0 1 3 0 0 19
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 464 188 352 276 199 534 147 385 342 259 150 3296
  PR 434 159 351 246 194 520 152 390 307 273 181 3207
  JML 898 347 703 522 393 1054 299 775 649 532 331 6503
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 355 161 226 201 153 382 120 298 253 185 87 2421
  PR 322 139 238 201 158 380 117 302 257 195 109 2418
  JML 677 300 464 402 311 762 237 600 510 380 196 4839
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 6 3 3 0 1 5 0 1 1 20
  PR 0 1 8 3 3 1 2 4 0 0 3 25
  JML 0 1 14 6 6 1 3 9 0 1 4 45
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 3 0 1 1 0 1 1 0 0 7
  PR 0 0 3 0 1 0 0 0 2 0 0 6
  JML 0 0 6 0 2 1 0 1 3 0 0 13
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
  PR 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 2
  JML 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 3
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 355 161 235 204 157 383 121 305 254 186 88 2449
  PR 323 140 250 204 162 381 119 306 259 195 112 2451
  JML 678 301 485 408 319 764 240 611 513 381 200 4900

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MOLONGGOTA DURIAN KETAPANG MOTOMINGO NANATI JAYA PASALAE LANGKE DUMOLODO IPILO GENTUMA BOHUSAMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 917 353 691 527 393 1074 303 780 660 540 334 6572
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 239 52 206 119 74 310 63 169 147 159 134 1672
4 Jumlah surat suara digunakan 678 301 485 408 319 764 240 611 513 381 200 4900
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MOLONGGOTA DURIAN KETAPANG MOTOMINGO NANATI JAYA PASALAE LANGKE DUMOLODO IPILO GENTUMA BOHUSAMI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 299 481 405 318 763 240 610 502 378 199 4871
2 Jumlah Suara tidak sah 2 2 4 3 1 1 0 1 11 3 1 29
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 678 301 485 408 319 764 240 611 513 381 200 4900

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MOLONGGOTA DURIAN KETAPANG MOTOMINGO NANATI JAYA PASALAE LANGKE DUMOLODO IPILO GENTUMA BOHUSAMI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 449 209 314 239 250 476 106 499 277 283 121 3223
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 227 90 167 166 68 287 134 111 225 95 78 1648
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 676 299 481 405 318 763 240 610 502 378 199 4871