Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih LILIMORI KARAVE BUKIT HARAPAN KASTABUANA SUMBER SARI LELEJAE OMPI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1169 913 537 558 95 501 311 4084
  PR 1111 781 384 509 85 459 199 3528
  JML 2280 1694 921 1067 180 960 510 7612
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 1 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 1 0 0 0 1 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 3
  PR 0 2 0 0 0 0 0 2
  JML 0 5 0 0 0 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 5 3 0 14 2 9 9 42
  PR 2 4 0 8 2 6 5 27
  JML 7 7 0 22 4 15 14 69
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1175 919 538 572 97 510 321 4132
  PR 1113 787 384 517 87 465 204 3557
  JML 2288 1706 922 1089 184 975 525 7689
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 649 607 390 372 70 325 217 2630
  PR 581 555 273 312 66 292 161 2240
  JML 1230 1162 663 684 136 617 378 4870
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 1 0 0 0 1 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 1 0 1 0 0 0 1 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 3 0 0 0 0 0 3
  PR 0 1 0 0 0 0 0 1
  JML 0 4 0 0 0 0 0 4
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 5 3 0 14 2 9 9 42
  PR 2 4 0 8 2 6 5 27
  JML 7 7 0 22 4 15 14 69
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 655 613 391 386 72 334 227 2678
  PR 583 560 273 320 68 298 166 2268
  JML 1238 1173 664 706 140 632 393 4946

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara LILIMORI KARAVE BUKIT HARAPAN KASTABUANA SUMBER SARI LELEJAE OMPI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2328 1729 941 1090 184 981 521 7774
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1089 556 277 384 44 349 128 2827
4 Jumlah surat suara digunakan 1238 1173 664 706 140 632 393 4946
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah LILIMORI KARAVE BUKIT HARAPAN KASTABUANA SUMBER SARI LELEJAE OMPI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1234 1167 662 703 140 632 389 4927
2 Jumlah Suara tidak sah 4 6 2 3 0 0 4 19
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1238 1173 664 706 140 632 393 4946

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden LILIMORI KARAVE BUKIT HARAPAN KASTABUANA SUMBER SARI LELEJAE OMPI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 292 300 109 110 39 264 24 1138
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 942 867 553 593 101 368 365 3789
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1234 1167 662 703 140 632 389 4927