Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KALUMPANG BATU MAKKADA MAKKALIKI KONDO BULO SANDAPANG LIMBONG POLIO SALUMAKKI TUMOGA SIRAUN KARAMA KARATAUN LASA' Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 230 326 230 318 352 329 224 346 330 356 383 473 239 4136
  PR 248 293 217 278 298 324 154 286 329 332 309 419 206 3693
  JML 478 619 447 596 650 653 378 632 659 688 692 892 445 7829
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 1 0 5 2 2 5 1 0 4 0 0 1 1 22
  PR 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 1 0 12
  JML 1 0 5 4 2 10 1 0 8 0 0 2 1 34
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 21 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 3 32
  PR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 14
  JML 31 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 5 46
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 252 326 235 323 354 340 225 346 334 357 384 474 243 4193
  PR 258 293 217 283 298 329 154 286 333 333 310 420 208 3722
  JML 510 619 452 606 652 669 379 632 667 690 694 894 451 7915
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 159 309 195 308 337 291 150 340 256 356 264 451 147 3563
  PR 163 278 190 265 279 302 130 285 280 332 224 394 108 3230
  JML 322 587 385 573 616 593 280 625 536 688 488 845 255 6793
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 1 0 5 2 2 5 1 0 4 0 0 1 1 22
  PR 0 0 0 2 0 5 0 0 4 0 0 1 0 12
  JML 1 0 5 4 2 10 1 0 8 0 0 2 1 34
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  JML 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 21 0 0 0 0 6 0 0 0 1 1 0 3 32
  PR 10 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 14
  JML 31 0 0 0 0 6 0 0 0 2 2 0 5 46
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 181 309 200 313 339 302 151 340 260 357 265 452 151 3620
  PR 173 278 190 270 279 307 130 285 284 333 225 395 110 3259
  JML 354 587 390 583 618 609 281 625 544 690 490 847 261 6879

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KALUMPANG BATU MAKKADA MAKKALIKI KONDO BULO SANDAPANG LIMBONG POLIO SALUMAKKI TUMOGA SIRAUN KARAMA KARATAUN LASA' Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 489 633 457 610 665 667 387 646 675 703 710 911 457 8010
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 135 46 67 27 47 58 106 21 131 13 220 64 196 1131
4 Jumlah surat suara digunakan 354 587 390 583 618 609 281 625 544 690 490 847 261 6879
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KALUMPANG BATU MAKKADA MAKKALIKI KONDO BULO SANDAPANG LIMBONG POLIO SALUMAKKI TUMOGA SIRAUN KARAMA KARATAUN LASA' Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 353 586 389 580 608 607 276 625 544 688 489 846 260 6851
2 Jumlah Suara tidak sah 1 1 1 3 10 2 5 0 0 2 1 1 1 28
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 354 587 390 583 618 609 281 625 544 690 490 847 261 6879

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KALUMPANG BATU MAKKADA MAKKALIKI KONDO BULO SANDAPANG LIMBONG POLIO SALUMAKKI TUMOGA SIRAUN KARAMA KARATAUN LASA'
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 74 175 33 89 250 160 71 472 207 158 77 242 125 2133
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 279 411 356 491 358 447 205 153 337 530 412 604 135 4718
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 353 586 389 580 608 607 276 625 544 688 489 846 260 6851