Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUDONG-BUDONG PANGALLOANG SALULEKBO BAMBAMANURUNG TAPPILINA SALUPANGKANG IV SALUPANGKANG PARAILI TABOLANG TANGKOU WAEPUTEH KABUBU TUMBU TOPOYO SINABATTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 754 455 1548 375 448 156 611 388 898 262 461 385 760 2843 308 10652
  PR 723 409 1068 325 437 142 586 368 846 261 408 387 766 2566 281 9573
  JML 1477 864 2616 700 885 298 1197 756 1744 523 869 772 1526 5409 589 20225
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 11 33 2 2 0 1 2 6 4 0 4 13 39 1 118
  PR 0 5 22 0 2 0 0 2 2 6 0 4 12 13 0 68
  JML 0 16 55 2 4 0 1 4 8 10 0 8 25 52 1 186
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 754 466 1584 377 451 156 612 390 905 267 461 389 773 2882 309 10776
  PR 723 414 1090 325 440 142 586 370 848 267 408 391 778 2579 282 9643
  JML 1477 880 2674 702 891 298 1198 760 1753 534 869 780 1551 5461 591 20419
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 655 369 743 268 359 90 506 347 705 210 383 273 678 2018 222 7826
  PR 674 325 504 226 368 79 476 317 646 192 340 282 701 1850 186 7166
  JML 1329 694 1247 494 727 169 982 664 1351 402 723 555 1379 3868 408 14992
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 3 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 6
  PR 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 3 0 2 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 7
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 11 33 2 2 0 1 2 6 4 0 4 13 39 1 118
  PR 0 5 22 0 2 0 0 2 2 6 0 4 12 13 0 68
  JML 0 16 55 2 4 0 1 4 8 10 0 8 25 52 1 186
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 655 380 779 270 362 90 507 349 712 215 383 277 691 2057 223 7950
  PR 674 330 526 226 371 79 476 319 648 198 340 286 713 1863 187 7236
  JML 1329 710 1305 496 733 169 983 668 1360 413 723 563 1404 3920 410 15186

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUDONG-BUDONG PANGALLOANG SALULEKBO BAMBAMANURUNG TAPPILINA SALUPANGKANG IV SALUPANGKANG PARAILI TABOLANG TANGKOU WAEPUTEH KABUBU TUMBU TOPOYO SINABATTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1508 884 2672 715 904 304 1223 774 1781 535 1610 789 1557 5522 602 21380
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 10 0 0 0 0 0 3 0 0 0 13
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 179 174 1367 219 171 125 240 106 421 122 887 223 153 1602 192 6181
4 Jumlah surat suara digunakan 1329 710 1305 496 733 169 983 668 1360 413 723 563 1404 3920 410 15186
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUDONG-BUDONG PANGALLOANG SALULEKBO BAMBAMANURUNG TAPPILINA SALUPANGKANG IV SALUPANGKANG PARAILI TABOLANG TANGKOU WAEPUTEH KABUBU TUMBU TOPOYO SINABATTA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1325 702 1303 491 729 168 967 663 1347 411 719 558 1400 3901 405 15089
2 Jumlah Suara tidak sah 4 8 2 5 4 1 16 5 13 2 4 5 4 19 5 97
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1329 710 1305 496 733 169 983 668 1360 413 723 563 1404 3920 410 15186

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUDONG-BUDONG PANGALLOANG SALULEKBO BAMBAMANURUNG TAPPILINA SALUPANGKANG IV SALUPANGKANG PARAILI TABOLANG TANGKOU WAEPUTEH KABUBU TUMBU TOPOYO SINABATTA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 128 114 255 101 125 42 160 192 220 83 147 57 196 668 59 2547
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1197 588 1048 390 604 126 807 471 1127 328 572 501 1204 3233 346 12542
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1325 702 1303 491 729 168 967 663 1347 411 719 558 1400 3901 405 15089