Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KAROSSA SALUBIRO KAMBUNONG SUKA MAJU BENGGAULU LEMBAH HOPO KAYU CALLA KADAILA LARA TASOKKO SANJANGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1799 421 949 445 704 326 255 558 643 1282 470 7852
  PR 1650 408 929 395 602 306 217 549 593 1240 375 7264
  JML 3449 829 1878 840 1306 632 472 1107 1236 2522 845 15116
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 4 0 2 0 1 0 0 0 1 3 0 11
  PR 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  JML 7 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 15 12 12 2 8 0 0 3 17 2 0 71
  PR 15 8 15 0 4 0 0 4 6 4 0 56
  JML 30 20 27 2 12 0 0 7 23 6 0 127
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1818 433 963 447 713 326 255 561 661 1287 470 7934
  PR 1668 416 944 395 607 306 217 553 599 1244 375 7324
  JML 3486 849 1907 842 1320 632 472 1114 1260 2531 845 15258
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1263 254 599 324 501 228 206 426 431 823 318 5373
  PR 1194 246 589 293 433 219 191 395 410 835 247 5052
  JML 2457 500 1188 617 934 447 397 821 841 1658 565 10425
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 4 0 2 0 1 0 0 0 1 3 0 11
  PR 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 4
  JML 7 0 2 0 2 0 0 0 1 3 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 15 12 12 2 8 0 0 3 17 2 0 71
  PR 15 8 15 0 4 0 0 4 6 4 0 56
  JML 30 20 27 2 12 0 0 7 23 6 0 127
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1282 266 613 326 510 228 206 429 449 828 318 5455
  PR 1212 254 604 293 438 219 191 399 416 839 247 5112
  JML 2494 520 1217 619 948 447 397 828 865 1667 565 10567

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KAROSSA SALUBIRO KAMBUNONG SUKA MAJU BENGGAULU LEMBAH HOPO KAYU CALLA KADAILA LARA TASOKKO SANJANGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3525 848 1920 859 1334 646 482 1131 1264 2577 864 15450
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1030 328 703 240 386 199 85 303 399 910 299 4882
4 Jumlah surat suara digunakan 2494 520 1217 619 948 447 397 828 865 1667 565 10567
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KAROSSA SALUBIRO KAMBUNONG SUKA MAJU BENGGAULU LEMBAH HOPO KAYU CALLA KADAILA LARA TASOKKO SANJANGO Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2490 515 1213 612 945 447 396 824 857 1660 561 10520
2 Jumlah Suara tidak sah 4 5 4 7 3 0 1 4 8 7 4 47
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2494 520 1217 619 948 447 397 828 865 1667 565 10567

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KAROSSA SALUBIRO KAMBUNONG SUKA MAJU BENGGAULU LEMBAH HOPO KAYU CALLA KADAILA LARA TASOKKO SANJANGO
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 459 103 374 92 169 39 35 123 125 376 147 2042
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 2031 412 839 520 776 408 361 701 732 1284 414 8478
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2490 515 1213 612 945 447 396 824 857 1660 561 10520