Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BUBUN BATU MAMBULILING PEBASSIAN TONDOK BAKARU BUNTU BUDA TAUPE LEMBANA SALULO LAMBANAN OSANGO RAMBUSARATU MAMASA BOMBONG LAMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 361 375 273 715 1118 722 287 1066 1491 882 2194 466 9950
  PR 382 353 280 723 1089 708 284 997 1549 851 2204 482 9902
  JML 743 728 553 1438 2207 1430 571 2063 3040 1733 4398 948 19852
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 2 4 13 0 0 0 1 0 19 1 40
  PR 0 0 1 1 7 0 1 0 0 0 20 1 31
  JML 0 0 3 5 20 0 1 0 1 0 39 2 71
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 3 0 2 4 35 0 60 3 110
  PR 0 0 2 5 6 2 0 1 39 0 51 1 107
  JML 0 0 3 7 9 2 2 5 74 0 111 4 217
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 361 375 276 721 1134 723 289 1070 1527 882 2273 470 10101
  PR 382 353 283 729 1102 710 285 998 1588 851 2275 484 10040
  JML 743 728 559 1450 2236 1433 574 2068 3115 1733 4548 954 20141
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 168 252 122 435 759 445 155 577 698 427 974 225 5237
  PR 184 251 132 472 734 453 170 571 676 453 1007 246 5349
  JML 352 503 254 907 1493 898 325 1148 1374 880 1981 471 10586
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 2 4 13 0 0 0 1 0 19 1 40
  PR 0 0 1 1 7 0 1 0 0 0 20 1 31
  JML 0 0 3 5 20 0 1 0 1 0 39 2 71
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 1 2 3 0 2 4 35 0 60 3 110
  PR 0 0 2 5 6 2 0 1 39 0 51 1 107
  JML 0 0 3 7 9 2 2 5 74 0 111 4 217
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 168 252 125 441 775 445 157 581 734 427 1053 229 5387
  PR 184 251 135 478 747 455 171 572 715 453 1078 248 5487
  JML 352 503 260 919 1522 900 328 1153 1449 880 2131 477 10874

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BUBUN BATU MAMBULILING PEBASSIAN TONDOK BAKARU BUNTU BUDA TAUPE LEMBANA SALULO LAMBANAN OSANGO RAMBUSARATU MAMASA BOMBONG LAMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 758 742 564 1467 2251 1459 582 2104 3101 1768 4486 967 20249
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 1 2 0 0 1 0 5 0 10
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 406 239 304 547 728 557 254 951 1651 888 2350 490 9365
4 Jumlah surat suara digunakan 352 503 260 919 1522 900 328 1153 1449 880 2131 477 10874
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BUBUN BATU MAMBULILING PEBASSIAN TONDOK BAKARU BUNTU BUDA TAUPE LEMBANA SALULO LAMBANAN OSANGO RAMBUSARATU MAMASA BOMBONG LAMBE Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 503 259 915 1514 895 328 1148 1446 876 2123 477 10835
2 Jumlah Suara tidak sah 1 0 1 4 8 5 0 5 3 4 8 0 39
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 352 503 260 919 1522 900 328 1153 1449 880 2131 477 10874

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BUBUN BATU MAMBULILING PEBASSIAN TONDOK BAKARU BUNTU BUDA TAUPE LEMBANA SALULO LAMBANAN OSANGO RAMBUSARATU MAMASA BOMBONG LAMBE
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 30 43 59 201 149 78 62 353 233 113 363 72 1756
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 321 460 200 714 1365 817 266 795 1213 763 1760 405 9079
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 503 259 915 1514 895 328 1148 1446 876 2123 477 10835