Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEU' TIMORO TALOPA LAKAHANG UTAMA PANGANDARAN SALUBAKKA BURANA GANDANG DEWATA TAMPAK KURRA SALULEANG TABULAHAN MALATIRO PERIANGAN LAKAHANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 230 221 276 242 372 218 364 146 469 178 179 481 216 766 4358
  PR 197 206 226 211 353 186 325 117 406 173 162 440 224 719 3945
  JML 427 427 502 453 725 404 689 263 875 351 341 921 440 1485 8303
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 3 0 7
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 6
  JML 0 0 0 0 0 0 2 2 2 0 1 0 5 1 13
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 8
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 230 221 276 242 372 218 365 148 470 178 179 484 219 769 4371
  PR 197 207 226 211 353 186 326 117 407 173 163 440 226 721 3953
  JML 427 428 502 453 725 404 691 265 877 351 342 924 445 1490 8324
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 188 221 262 235 347 214 362 114 349 178 179 453 215 744 4061
  PR 165 206 205 203 333 181 320 103 324 173 162 421 223 704 3723
  JML 353 427 467 438 680 395 682 217 673 351 341 874 438 1448 7784
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 3 0 6
  PR 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 2 1 6
  JML 0 0 0 0 0 0 1 2 2 0 1 0 5 1 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3 6
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4 8
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 188 221 262 235 347 214 362 116 350 178 179 456 218 747 4073
  PR 165 207 205 203 333 181 321 103 325 173 163 421 225 706 3731
  JML 353 428 467 438 680 395 683 219 675 351 342 877 443 1453 7804

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEU' TIMORO TALOPA LAKAHANG UTAMA PANGANDARAN SALUBAKKA BURANA GANDANG DEWATA TAMPAK KURRA SALULEANG TABULAHAN MALATIRO PERIANGAN LAKAHANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 436 436 512 462 739 412 703 268 892 358 348 939 449 1515 8469
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 83 8 45 24 59 17 20 49 215 7 6 62 6 62 663
4 Jumlah surat suara digunakan 353 428 467 438 680 395 683 219 675 351 342 877 443 1453 7804
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEU' TIMORO TALOPA LAKAHANG UTAMA PANGANDARAN SALUBAKKA BURANA GANDANG DEWATA TAMPAK KURRA SALULEANG TABULAHAN MALATIRO PERIANGAN LAKAHANG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 427 467 433 679 394 682 219 675 351 335 877 443 1443 7776
2 Jumlah Suara tidak sah 2 1 0 5 1 1 1 0 0 0 7 0 0 10 28
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 353 428 467 438 680 395 683 219 675 351 342 877 443 1453 7804

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEU' TIMORO TALOPA LAKAHANG UTAMA PANGANDARAN SALUBAKKA BURANA GANDANG DEWATA TAMPAK KURRA SALULEANG TABULAHAN MALATIRO PERIANGAN LAKAHANG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 145 43 51 62 142 33 118 6 221 42 25 197 128 226 1439
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 206 384 416 371 537 361 564 213 454 309 310 680 315 1217 6337
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 351 427 467 433 679 394 682 219 675 351 335 877 443 1443 7776