Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MINAKE SALURANO PAMBE KANAN BALLABATU MESAKADA MANNABABA TAMALANTIK PARONDOBULAWAN SINDAGAMANIK MALABO TALIMBUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 511 278 308 331 298 277 231 624 424 448 430 266 4426
  PR 472 287 331 312 283 252 246 560 372 411 398 265 4189
  JML 983 565 639 643 581 529 477 1184 796 859 828 531 8615
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  PR 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 2 1 1 0 2 0 7 1 1 1 0 16
  PR 0 1 1 3 0 1 0 4 1 1 0 0 12
  JML 0 3 2 4 0 3 0 11 2 2 1 0 28
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 514 280 310 333 298 280 231 631 425 449 431 266 4448
  PR 477 288 333 315 283 254 246 564 373 412 398 265 4208
  JML 991 568 643 648 581 534 477 1195 798 861 829 531 8656
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 266 102 178 158 154 153 139 202 244 243 182 141 2162
  PR 268 112 180 168 172 134 119 177 221 226 194 124 2095
  JML 534 214 358 326 326 287 258 379 465 469 376 265 4257
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 4
  PR 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
  JML 8 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 9
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 2 1 1 0 2 0 7 1 1 1 0 16
  PR 0 1 1 3 0 1 0 4 1 1 0 0 12
  JML 0 3 2 4 0 3 0 11 2 2 1 0 28
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 269 104 179 160 154 156 139 209 245 244 183 141 2183
  PR 273 113 181 171 172 136 119 181 222 227 194 124 2113
  JML 542 217 360 331 326 292 258 390 467 471 377 265 4296

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MINAKE SALURANO PAMBE KANAN BALLABATU MESAKADA MANNABABA TAMALANTIK PARONDOBULAWAN SINDAGAMANIK MALABO TALIMBUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1003 576 652 656 593 539 486 1208 812 876 844 542 8787
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 461 357 291 325 267 247 228 818 344 405 467 277 4487
4 Jumlah surat suara digunakan 542 217 360 331 326 292 258 390 467 471 377 265 4296
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MINAKE SALURANO PAMBE KANAN BALLABATU MESAKADA MANNABABA TAMALANTIK PARONDOBULAWAN SINDAGAMANIK MALABO TALIMBUNG Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 539 216 358 330 323 291 258 389 465 468 376 262 4275
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 2 1 3 1 0 1 2 3 1 3 21
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 542 217 360 331 326 292 258 390 467 471 377 265 4296

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MINAKE SALURANO PAMBE KANAN BALLABATU MESAKADA MANNABABA TAMALANTIK PARONDOBULAWAN SINDAGAMANIK MALABO TALIMBUNG
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 234 27 54 56 39 50 142 124 118 187 54 22 1107
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 305 189 304 274 284 241 116 265 347 281 322 240 3168
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 539 216 358 330 323 291 258 389 465 468 376 262 4275