Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MALUNDA MEKKATTA SELATAN LOMBONG TIMUR SALUTAHONGAN LOMBANG TIMUR LAMUNGANG BATU MALIAYA MEKKATTA LOMBONG LOMBANG BAMBANGAN KAYUANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 802 339 332 298 303 708 610 731 600 289 402 417 5831
  PR 881 337 323 266 332 716 629 736 639 312 379 406 5956
  JML 1683 676 655 564 635 1424 1239 1467 1239 601 781 823 11787
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 4 0 0 0 2 1 3 3 1 8 0 22
  PR 1 2 0 0 0 0 0 3 3 0 0 1 10
  JML 1 6 0 0 0 2 1 6 6 1 8 1 32
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 3
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 12
  PR 5 0 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 14
  JML 13 0 0 0 0 3 0 2 5 3 0 0 26
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 810 343 332 298 303 712 611 735 605 290 410 417 5866
  PR 887 339 323 266 332 720 629 740 645 315 379 407 5982
  JML 1697 682 655 564 635 1432 1240 1475 1250 605 789 824 11848
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 616 212 276 282 202 451 355 474 431 216 283 367 4165
  PR 672 244 290 257 224 539 437 525 489 241 288 353 4559
  JML 1288 456 566 539 426 990 792 999 920 457 571 720 8724
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 1 0 0 0 2 1 3 3 1 8 0 19
  PR 1 2 0 0 0 0 0 2 3 0 0 1 9
  JML 1 3 0 0 0 2 1 5 6 1 8 1 28
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  PR 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
  JML 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 8 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0 0 12
  PR 5 0 0 0 0 2 0 1 3 3 0 0 14
  JML 13 0 0 0 0 3 0 2 5 3 0 0 26
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 624 213 276 282 202 455 356 478 436 217 291 367 4197
  PR 678 246 290 257 224 542 437 528 495 244 288 354 4583
  JML 1302 459 566 539 426 997 793 1006 931 461 579 721 8780

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MALUNDA MEKKATTA SELATAN LOMBONG TIMUR SALUTAHONGAN LOMBANG TIMUR LAMUNGANG BATU MALIAYA MEKKATTA LOMBONG LOMBANG BAMBANGAN KAYUANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1719 691 670 577 650 1454 1265 1500 1266 614 798 841 12045
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 417 232 104 38 224 457 472 494 335 152 218 120 3263
4 Jumlah surat suara digunakan 1302 459 566 539 426 997 793 1006 931 461 579 721 8780
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MALUNDA MEKKATTA SELATAN LOMBONG TIMUR SALUTAHONGAN LOMBANG TIMUR LAMUNGANG BATU MALIAYA MEKKATTA LOMBONG LOMBANG BAMBANGAN KAYUANGIN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1291 454 560 537 424 986 789 1001 925 458 579 719 8723
2 Jumlah Suara tidak sah 11 5 6 2 2 11 4 5 6 3 0 2 57
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1302 459 566 539 426 997 793 1006 931 461 579 721 8780

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MALUNDA MEKKATTA SELATAN LOMBONG TIMUR SALUTAHONGAN LOMBANG TIMUR LAMUNGANG BATU MALIAYA MEKKATTA LOMBONG LOMBANG BAMBANGAN KAYUANGIN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 283 152 135 113 66 239 101 146 247 100 77 128 1787
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1008 302 425 424 358 747 688 855 678 358 502 591 6936
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1291 454 560 537 424 986 789 1001 925 458 579 719 8723