Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BAURUNG BARUGA BARUGA DHUA LABUANG TANDE LEMBANG LABUANG UTARA TANDE TIMUR BUTTU BARUGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1707 636 526 1789 483 1648 1934 634 231 9588
  PR 1717 731 528 2036 629 1769 2087 704 261 10462
  JML 3424 1367 1054 3825 1112 3417 4021 1338 492 20050
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 2 0 4 0 14 4 0 0 24
  PR 0 2 0 6 0 4 4 1 0 17
  JML 0 4 0 10 0 18 8 1 0 41
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 1 0 0 1 0 0 2
  PR 0 0 0 1 0 0 2 0 0 3
  JML 0 0 0 2 0 0 3 0 0 5
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 11 6 1 34 1 32 65 8 0 158
  PR 7 2 1 34 0 39 69 3 0 155
  JML 18 8 2 68 1 71 134 11 0 313
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1718 644 527 1828 484 1694 2004 642 231 9772
  PR 1724 735 529 2077 629 1812 2162 708 261 10637
  JML 3442 1379 1056 3905 1113 3506 4166 1350 492 20409
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 985 468 396 1269 358 1171 1338 460 178 6623
  PR 1311 598 427 1642 523 1345 1626 549 202 8223
  JML 2296 1066 823 2911 881 2516 2964 1009 380 14846
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 2 0 4 0 8 4 0 0 18
  PR 0 2 0 6 0 4 4 1 0 17
  JML 0 4 0 10 0 12 8 1 0 35
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  JML 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 11 6 1 34 1 32 65 8 0 158
  PR 7 2 1 34 0 39 69 3 0 155
  JML 18 8 2 68 1 71 134 11 0 313
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 996 476 397 1307 359 1211 1407 468 178 6799
  PR 1318 602 428 1682 523 1388 1701 553 202 8397
  JML 2314 1078 825 2989 882 2599 3108 1021 380 15196

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BAURUNG BARUGA BARUGA DHUA LABUANG TANDE LEMBANG LABUANG UTARA TANDE TIMUR BUTTU BARUGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 3495 1396 1078 3906 1136 3490 4108 1368 503 20480
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 0 1 1 0 2 0 2 0 7
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1180 318 252 916 254 889 1000 345 123 5277
4 Jumlah surat suara digunakan 2314 1078 825 2989 882 2599 3108 1021 380 15196
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BAURUNG BARUGA BARUGA DHUA LABUANG TANDE LEMBANG LABUANG UTARA TANDE TIMUR BUTTU BARUGA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2304 1074 822 2979 880 2589 3100 1014 376 15138
2 Jumlah Suara tidak sah 10 4 3 10 2 10 8 7 4 58
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2314 1078 825 2989 882 2599 3108 1021 380 15196

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BAURUNG BARUGA BARUGA DHUA LABUANG TANDE LEMBANG LABUANG UTARA TANDE TIMUR BUTTU BARUGA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 458 248 256 759 282 775 781 290 86 3935
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1846 826 566 2220 598 1814 2319 724 290 11203
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2304 1074 822 2979 880 2589 3100 1014 376 15138