Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PASAR SEMPURNA TANJUNG DOLOK SUGI GAPUK TUA AEK SABAON HAUNATAS SIMANINGGIR MARANCAR GODANG GUNUNG BINANGA HURABA AEK NABARA MARANCAR JULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 663 153 238 328 149 159 297 205 210 297 235 310 3244
  PR 667 156 232 328 160 183 279 221 221 285 243 353 3328
  JML 1330 309 470 656 309 342 576 426 431 582 478 663 6572
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 663 153 238 328 150 159 297 206 210 297 235 310 3246
  PR 667 156 232 328 160 183 279 221 221 285 243 353 3328
  JML 1330 309 470 656 310 342 576 427 431 582 478 663 6574
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 370 117 187 260 127 123 216 158 150 191 184 241 2324
  PR 443 122 181 282 139 145 240 197 175 221 200 295 2640
  JML 813 239 368 542 266 268 456 355 325 412 384 536 4964
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 2
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 370 117 187 260 128 123 216 159 150 191 184 241 2326
  PR 443 122 181 282 139 145 240 197 175 221 200 295 2640
  JML 813 239 368 542 267 268 456 356 325 412 384 536 4966

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PASAR SEMPURNA TANJUNG DOLOK SUGI GAPUK TUA AEK SABAON HAUNATAS SIMANINGGIR MARANCAR GODANG GUNUNG BINANGA HURABA AEK NABARA MARANCAR JULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1358 316 480 670 316 349 588 435 441 595 489 677 6714
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 545 77 112 128 49 81 132 79 115 183 105 141 1747
4 Jumlah surat suara digunakan 813 239 368 542 267 268 456 356 325 412 384 536 4966
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PASAR SEMPURNA TANJUNG DOLOK SUGI GAPUK TUA AEK SABAON HAUNATAS SIMANINGGIR MARANCAR GODANG GUNUNG BINANGA HURABA AEK NABARA MARANCAR JULU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 807 236 366 541 266 268 455 355 324 410 380 534 4942
2 Jumlah Suara tidak sah 6 3 2 1 1 0 1 1 1 2 4 2 24
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 813 239 368 542 267 268 456 356 325 412 384 536 4966

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PASAR SEMPURNA TANJUNG DOLOK SUGI GAPUK TUA AEK SABAON HAUNATAS SIMANINGGIR MARANCAR GODANG GUNUNG BINANGA HURABA AEK NABARA MARANCAR JULU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 468 163 313 441 230 34 389 224 165 257 322 485 3491
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 339 73 53 100 36 234 66 131 159 153 58 49 1451
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 807 236 366 541 266 268 455 355 324 410 380 534 4942