Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ABENA DUMA GELALO ARELAM WANIA YIBALO WINDIK BITILLABUR WANGGULAM WULURIK GABUGOBAK BILUBAGA NOGOBUMBU YINAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 177 165 122 161 160 175 132 195 231 156 97 190 141 128 2230
  PR 151 76 105 110 142 119 110 158 182 128 89 175 113 112 1770
  JML 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 177 165 122 161 160 175 132 195 231 156 97 190 141 128 2230
  PR 151 76 105 110 142 119 110 158 182 128 89 175 113 112 1770
  JML 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 177 165 122 161 160 175 132 195 231 156 97 190 141 128 2230
  PR 151 76 105 110 142 119 110 158 182 128 89 175 113 112 1770
  JML 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 177 165 122 161 160 175 132 195 231 156 97 190 141 128 2230
  PR 151 76 105 110 142 119 110 158 182 128 89 175 113 112 1770
  JML 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ABENA DUMA GELALO ARELAM WANIA YIBALO WINDIK BITILLABUR WANGGULAM WULURIK GABUGOBAK BILUBAGA NOGOBUMBU YINAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 335 246 232 276 308 300 247 360 421 290 190 372 259 245 4081
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 7 5 5 5 6 6 5 7 8 6 4 7 5 5 81
4 Jumlah surat suara digunakan 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ABENA DUMA GELALO ARELAM WANIA YIBALO WINDIK BITILLABUR WANGGULAM WULURIK GABUGOBAK BILUBAGA NOGOBUMBU YINAMA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ABENA DUMA GELALO ARELAM WANIA YIBALO WINDIK BITILLABUR WANGGULAM WULURIK GABUGOBAK BILUBAGA NOGOBUMBU YINAMA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 328 241 227 271 302 294 242 353 413 284 186 365 254 240 4000