Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih DIMBARA WUNGGILIPUR KIBU WINALO JELEPELE WITIPUR TINAGOGA NAWU TIMORI ALOBAGA GEYA WEYAMBI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 143 128 195 259 143 166 187 185 167 158 213 127 2071
  PR 123 120 177 243 122 117 158 133 141 120 173 100 1727
  JML 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 143 128 195 259 143 166 187 185 167 158 213 127 2071
  PR 123 120 177 243 122 117 158 133 141 120 173 100 1727
  JML 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 143 128 195 259 143 166 187 185 167 158 213 127 2071
  PR 123 120 177 243 122 117 158 133 141 120 173 100 1727
  JML 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 143 128 195 259 143 166 187 185 167 158 213 127 2071
  PR 123 120 177 243 122 117 158 133 141 120 173 100 1727
  JML 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara DIMBARA WUNGGILIPUR KIBU WINALO JELEPELE WITIPUR TINAGOGA NAWU TIMORI ALOBAGA GEYA WEYAMBI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 271 253 379 512 270 289 352 324 314 284 394 232 3874
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 5 5 7 10 5 6 7 6 6 6 8 5 76
4 Jumlah surat suara digunakan 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah DIMBARA WUNGGILIPUR KIBU WINALO JELEPELE WITIPUR TINAGOGA NAWU TIMORI ALOBAGA GEYA WEYAMBI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden DIMBARA WUNGGILIPUR KIBU WINALO JELEPELE WITIPUR TINAGOGA NAWU TIMORI ALOBAGA GEYA WEYAMBI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 133 124 186 251 133 140 173 159 154 139 193 113 1898
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 133 124 186 251 132 143 172 159 154 139 193 114 1900
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 266 248 372 502 265 283 345 318 308 278 386 227 3798