Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih WAMA GUNALO NOWO GOLENA TIMER TOWOLOME KORLO WEYAGE KWARINI KUMBUR WONITU GULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 122 123 221 118 122 127 162 121 190 124 148 148 1726
  PR 100 101 180 98 63 130 141 101 134 113 139 134 1434
  JML 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 122 123 221 118 122 127 162 121 190 124 148 148 1726
  PR 100 101 180 98 63 130 141 101 134 113 139 134 1434
  JML 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 122 123 221 118 122 127 162 121 190 124 148 148 1726
  PR 100 101 180 98 63 130 141 101 134 113 139 134 1434
  JML 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 122 123 221 118 122 127 162 121 190 124 148 148 1726
  PR 100 101 180 98 63 130 141 101 134 113 139 134 1434
  JML 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara WAMA GUNALO NOWO GOLENA TIMER TOWOLOME KORLO WEYAGE KWARINI KUMBUR WONITU GULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 226 228 409 220 189 262 309 226 330 242 293 288 3222
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 4 4 8 4 4 5 6 4 6 5 6 6 62
4 Jumlah surat suara digunakan 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah WAMA GUNALO NOWO GOLENA TIMER TOWOLOME KORLO WEYAGE KWARINI KUMBUR WONITU GULAK Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden WAMA GUNALO NOWO GOLENA TIMER TOWOLOME KORLO WEYAGE KWARINI KUMBUR WONITU GULAK
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 222 224 401 216 185 257 303 222 324 237 287 282 3160