Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MUR LINGGUA YATAN TEREYEMU MAGABAG KOGOYAMAN IMA YAGIN/WAMAN WAGHIN MONANA KOBA AGHAM KATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 394 195 182 90 229 234 215 164 165 129 190 278 223 2688
  PR 376 183 183 87 202 245 217 159 232 175 175 254 224 2712
  JML 770 378 365 177 431 479 432 323 397 304 365 532 447 5400
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 10 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 21
  PR 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11
  JML 15 4 5 0 0 0 3 0 2 1 0 1 1 32
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 404 197 185 90 229 234 218 164 166 130 190 278 224 2709
  PR 381 185 185 87 202 245 217 159 233 175 175 255 224 2723
  JML 785 382 370 177 431 479 435 323 399 305 365 533 448 5432
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 120 112 95 90 229 87 108 51 93 103 90 172 99 1449
  PR 162 125 117 87 202 106 96 63 160 133 80 119 107 1557
  JML 282 237 212 177 431 193 204 114 253 236 170 291 206 3006
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 10 2 3 0 0 0 3 0 1 1 0 0 1 21
  PR 5 2 2 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 11
  JML 15 4 5 0 0 0 3 0 2 1 0 1 1 32
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 130 114 98 90 229 87 111 51 94 104 90 172 100 1470
  PR 167 127 119 87 202 106 96 63 161 133 80 120 107 1568
  JML 297 241 217 177 431 193 207 114 255 237 170 292 207 3038

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MUR LINGGUA YATAN TEREYEMU MAGABAG KOGOYAMAN IMA YAGIN/WAMAN WAGHIN MONANA KOBA AGHAM KATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 782 384 371 179 438 487 439 328 403 309 371 540 453 5484
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 485 143 154 2 7 294 232 214 148 72 201 248 246 2446
4 Jumlah surat suara digunakan 297 241 217 177 431 193 207 114 255 237 170 292 207 3038
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MUR LINGGUA YATAN TEREYEMU MAGABAG KOGOYAMAN IMA YAGIN/WAMAN WAGHIN MONANA KOBA AGHAM KATAN Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 294 235 211 176 428 190 206 109 245 231 165 291 204 2985
2 Jumlah Suara tidak sah 3 6 6 1 3 3 1 5 10 6 5 1 3 53
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 297 241 217 177 431 193 207 114 255 237 170 292 207 3038

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MUR LINGGUA YATAN TEREYEMU MAGABAG KOGOYAMAN IMA YAGIN/WAMAN WAGHIN MONANA KOBA AGHAM KATAN
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 32 22 18 99 88 8 3 16 34 42 4 18 13 397
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 262 213 193 77 340 182 203 93 211 189 161 273 191 2588
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 294 235 211 176 428 190 206 109 245 231 165 291 204 2985