Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih FULOLO LALAI LOLOWUA HILIWARASI FADORO LALAI EHOSAKHOZI AWELA ONOMBONGI ORAHILI IDANOI LOLOFAOSO LAWA-LAWA LOLOFAOSO LALAI DAHADANO BOTOMBAWO FADORO HUNOGOA LOLOWUA LALAI I/II HILIZIA LAURU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 212 140 148 260 227 253 463 324 134 314 333 346 298 334 257 4043
  PR 256 149 160 309 238 307 563 383 154 362 343 392 351 462 298 4727
  JML 468 289 308 569 465 560 1026 707 288 676 676 738 649 796 555 8770
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 15
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 212 140 148 260 227 253 463 324 134 314 334 346 299 342 258 4054
  PR 256 149 160 309 238 307 563 383 154 362 343 392 354 468 299 4737
  JML 468 289 308 569 465 560 1026 707 288 676 677 738 653 810 557 8791
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 148 73 146 252 208 137 437 311 100 150 170 207 205 182 150 2876
  PR 197 92 154 303 233 92 523 373 109 216 185 258 250 275 195 3455
  JML 345 165 300 555 441 229 960 684 209 366 355 465 455 457 345 6331
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 8 0 9
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 6
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 14 0 15
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2 6
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 148 73 146 252 208 137 437 311 100 150 171 207 206 190 151 2887
  PR 197 92 154 303 233 92 523 373 109 216 185 258 253 281 196 3465
  JML 345 165 300 555 441 229 960 684 209 366 356 465 459 471 347 6352

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara FULOLO LALAI LOLOWUA HILIWARASI FADORO LALAI EHOSAKHOZI AWELA ONOMBONGI ORAHILI IDANOI LOLOFAOSO LAWA-LAWA LOLOFAOSO LALAI DAHADANO BOTOMBAWO FADORO HUNOGOA LOLOWUA LALAI I/II HILIZIA LAURU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 478 295 315 582 475 570 1049 723 294 690 691 754 664 813 567 8960
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 133 130 15 27 34 341 89 39 85 324 335 289 205 341 220 2607
4 Jumlah surat suara digunakan 345 165 300 555 441 229 960 684 209 366 356 465 459 471 347 6352
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah FULOLO LALAI LOLOWUA HILIWARASI FADORO LALAI EHOSAKHOZI AWELA ONOMBONGI ORAHILI IDANOI LOLOFAOSO LAWA-LAWA LOLOFAOSO LALAI DAHADANO BOTOMBAWO FADORO HUNOGOA LOLOWUA LALAI I/II HILIZIA LAURU Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 342 164 300 555 441 229 960 684 200 366 352 463 457 461 344 6318
2 Jumlah Suara tidak sah 3 1 0 0 0 0 0 0 9 0 4 2 2 10 3 34
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 345 165 300 555 441 229 960 684 209 366 356 465 459 471 347 6352

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden FULOLO LALAI LOLOWUA HILIWARASI FADORO LALAI EHOSAKHOZI AWELA ONOMBONGI ORAHILI IDANOI LOLOFAOSO LAWA-LAWA LOLOFAOSO LALAI DAHADANO BOTOMBAWO FADORO HUNOGOA LOLOWUA LALAI I/II HILIZIA LAURU
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 18 21 4 44 18 45 78 23 8 12 29 20 36 26 45 427
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 324 143 296 511 423 184 882 661 192 354 323 443 421 435 299 5891
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 342 164 300 555 441 229 960 684 200 366 352 463 457 461 344 6318