Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih BALOHILI BOTOMUZOI TALAFU TETEHOSI BOTOMUZOI MOHILI BERUA BOTOMUZOI BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI SISOBAHILI DOLA LOLOLANA'A HILIHAMBAWA BOTOMUZOI LASARA BOTOMUZOI HILIGODU BOTOMUZOI HILIWAELE I HILIMBOWO BOTOMUZOI HILIWAELE II TUHEGAFOA I SIMANAERE BOTOMUZOI FULOLO BOTOMUZOI ONONAMOLO TALAFU OLA NORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 103 193 65 126 92 132 82 135 208 295 216 84 58 40 298 110 200 108 2545
  PR 140 221 84 153 95 149 119 170 257 332 223 88 66 52 342 141 239 116 2987
  JML 243 414 149 279 187 281 201 305 465 627 439 172 124 92 640 251 439 224 5532
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 4 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
  PR 1 5 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 0 0 0 0 0 9
  JML 1 9 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 2 0 0 0 0 0 16
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 8
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8 0 0 4 17
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 13 0 0 6 25
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 103 197 65 126 92 132 82 135 211 296 216 84 58 40 303 110 200 110 2560
  PR 141 227 84 153 95 149 119 170 258 334 224 88 69 52 350 141 239 120 3013
  JML 244 424 149 279 187 281 201 305 469 630 440 172 127 92 653 251 439 230 5573
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 58 132 56 103 68 132 51 113 167 193 168 76 51 32 218 64 172 100 1954
  PR 76 151 77 139 72 149 56 143 221 186 167 80 62 40 263 60 209 108 2259
  JML 134 283 133 242 140 281 107 256 388 379 335 156 113 72 481 124 381 208 4213
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 1 4 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7
  JML 1 5 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 10
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 5 0 0 2 8
  PR 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 8 0 0 4 17
  JML 0 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 0 1 0 13 0 0 6 25
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 58 133 56 103 68 132 51 113 169 194 168 76 51 32 223 64 172 102 1965
  PR 77 156 77 139 72 149 56 143 222 188 168 80 64 40 271 60 209 112 2283
  JML 135 289 133 242 140 281 107 256 391 382 336 156 115 72 494 124 381 214 4248

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara BALOHILI BOTOMUZOI TALAFU TETEHOSI BOTOMUZOI MOHILI BERUA BOTOMUZOI BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI SISOBAHILI DOLA LOLOLANA'A HILIHAMBAWA BOTOMUZOI LASARA BOTOMUZOI HILIGODU BOTOMUZOI HILIWAELE I HILIMBOWO BOTOMUZOI HILIWAELE II TUHEGAFOA I SIMANAERE BOTOMUZOI FULOLO BOTOMUZOI ONONAMOLO TALAFU OLA NORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 248 424 152 285 192 287 206 312 476 644 436 176 128 94 653 257 450 249 5669
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 113 135 19 43 52 6 99 56 85 262 100 20 13 22 159 133 69 35 1421
4 Jumlah surat suara digunakan 135 289 133 242 140 281 107 256 391 382 336 156 115 72 494 124 381 214 4248
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah BALOHILI BOTOMUZOI TALAFU TETEHOSI BOTOMUZOI MOHILI BERUA BOTOMUZOI BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI SISOBAHILI DOLA LOLOLANA'A HILIHAMBAWA BOTOMUZOI LASARA BOTOMUZOI HILIGODU BOTOMUZOI HILIWAELE I HILIMBOWO BOTOMUZOI HILIWAELE II TUHEGAFOA I SIMANAERE BOTOMUZOI FULOLO BOTOMUZOI ONONAMOLO TALAFU OLA NORI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 133 282 131 238 138 280 107 255 385 377 333 153 115 72 494 123 378 212 4206
2 Jumlah Suara tidak sah 2 7 2 4 2 1 0 1 6 5 3 3 0 0 0 1 3 2 42
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 135 289 133 242 140 281 107 256 391 382 336 156 115 72 494 124 381 214 4248

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden BALOHILI BOTOMUZOI TALAFU TETEHOSI BOTOMUZOI MOHILI BERUA BOTOMUZOI BANUA SIBOHOU BOTOMUZOI SISOBAHILI DOLA LOLOLANA'A HILIHAMBAWA BOTOMUZOI LASARA BOTOMUZOI HILIGODU BOTOMUZOI HILIWAELE I HILIMBOWO BOTOMUZOI HILIWAELE II TUHEGAFOA I SIMANAERE BOTOMUZOI FULOLO BOTOMUZOI ONONAMOLO TALAFU OLA NORI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 14 45 0 6 7 8 9 49 17 30 48 26 7 9 46 12 54 0 387
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 119 237 131 232 131 272 98 206 368 347 285 127 108 63 448 111 324 212 3819
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 133 282 131 238 138 280 107 255 385 377 333 153 115 72 494 123 378 212 4206