Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih YULUKOMA JAMBUL DENGKIBUMA OGAMKI PUBET TINGGILBET BABE NUNGAI KELANDIRUMA PULUK MILAWAK DAMBET Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 482 378 1474 1858 546 510 667 2279 1421 340 2212 1165 13332
  PR 446 292 1639 1548 466 540 558 2166 1313 527 2013 992 12500
  JML 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 482 378 1474 1858 546 510 667 2279 1421 340 2212 1165 13332
  PR 446 292 1639 1548 466 540 558 2166 1313 527 2013 992 12500
  JML 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 482 378 1474 1858 546 510 667 2279 1421 340 2212 1165 13332
  PR 446 292 1639 1548 466 540 558 2166 1313 527 2013 992 12500
  JML 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 482 378 1474 1858 546 510 667 2279 1421 340 2212 1165 13332
  PR 446 292 1639 1548 466 540 558 2166 1313 527 2013 992 12500
  JML 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara YULUKOMA JAMBUL DENGKIBUMA OGAMKI PUBET TINGGILBET BABE NUNGAI KELANDIRUMA PULUK MILAWAK DAMBET Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 947 683 3175 3474 1032 1071 1250 4534 2789 884 4310 2200 26349
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 19 13 62 68 20 21 25 89 55 17 85 43 517
4 Jumlah surat suara digunakan 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah YULUKOMA JAMBUL DENGKIBUMA OGAMKI PUBET TINGGILBET BABE NUNGAI KELANDIRUMA PULUK MILAWAK DAMBET Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden YULUKOMA JAMBUL DENGKIBUMA OGAMKI PUBET TINGGILBET BABE NUNGAI KELANDIRUMA PULUK MILAWAK DAMBET
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 928 670 3113 3406 1012 1050 1225 4445 2734 867 4225 2157 25832