Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih HARAPAN MAKMUR KURIK SUMBER REJEKI JAYA MAKMUR SUMBER MULYA KALIKI IVIMAHAD SALOR INDAH TELAGA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 1074 972 217 1027 307 144 271 886 661 5559
  PR 957 921 193 914 251 127 244 787 565 4959
  JML 2031 1893 410 1941 558 271 515 1673 1226 10518
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
  PR 0 0 0 2 0 0 0 5 0 7
  JML 3 0 0 2 1 0 0 6 0 12
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 27 8 0 4 4 0 12 7 0 62
  PR 23 12 0 7 3 0 57 12 0 114
  JML 50 20 0 11 7 0 69 19 0 176
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 1104 980 217 1031 312 144 283 894 661 5626
  PR 980 933 193 923 254 127 301 804 565 5080
  JML 2084 1913 410 1954 566 271 584 1698 1226 10706
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 659 597 181 771 229 113 143 671 493 3857
  PR 636 609 172 718 209 97 107 650 451 3649
  JML 1295 1206 353 1489 438 210 250 1321 944 7506
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 3 0 0 0 1 0 0 1 0 5
  PR 0 0 0 2 0 0 0 5 0 7
  JML 3 0 0 2 1 0 0 6 0 12
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 27 8 0 4 4 0 12 7 0 62
  PR 23 12 0 7 3 0 57 12 0 114
  JML 50 20 0 11 7 0 69 19 0 176
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 689 605 181 775 234 113 155 679 493 3924
  PR 659 621 172 727 212 97 164 667 451 3770
  JML 1348 1226 353 1502 446 210 319 1346 944 7694

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara HARAPAN MAKMUR KURIK SUMBER REJEKI JAYA MAKMUR SUMBER MULYA KALIKI IVIMAHAD SALOR INDAH TELAGA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 2074 1932 419 1982 570 277 526 1709 1252 10741
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 1 0 0 0 0 0 13 0 14
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 726 705 66 480 124 67 207 350 308 3033
4 Jumlah surat suara digunakan 1348 1226 353 1502 446 210 319 1346 944 7694
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah HARAPAN MAKMUR KURIK SUMBER REJEKI JAYA MAKMUR SUMBER MULYA KALIKI IVIMAHAD SALOR INDAH TELAGA SARI Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1342 1222 353 1493 443 208 308 1336 940 7645
2 Jumlah Suara tidak sah 6 4 0 9 3 2 11 10 4 49
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1348 1226 353 1502 446 210 319 1346 944 7694

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden HARAPAN MAKMUR KURIK SUMBER REJEKI JAYA MAKMUR SUMBER MULYA KALIKI IVIMAHAD SALOR INDAH TELAGA SARI
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1023 821 300 1170 236 3 160 1101 841 5655
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 319 401 53 323 207 205 148 235 99 1990
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1342 1222 353 1493 443 208 308 1336 940 7645