Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih SAMOFA WISATA BINSARI KAMORFUAR ANJAREW DARMOPIS ADAINASNOSEN SAMBAWOFUAR MARYENDI YAFDAS SUMBERKER MANDOUW KARANG MULIA BRAMBAKEN KINMOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2348 105 242 484 146 188 245 170 1278 649 1528 1436 2796 523 12138
  PR 2444 115 253 483 148 166 251 183 1253 681 1440 1330 3138 518 12403
  JML 4792 220 495 967 294 354 496 353 2531 1330 2968 2766 5934 1041 24541
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 99 0 1 13 0 1 1 0 2 0 19 0 32 0 168
  PR 3 0 0 18 0 2 2 0 2 0 20 0 24 0 71
  JML 102 0 1 31 0 3 3 0 4 0 39 0 56 0 239
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 22 0 50
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 46 32 0 83
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 71 54 0 133
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 207 0 14 8 0 3 5 9 83 72 83 62 70 11 627
  PR 286 0 16 8 0 0 8 2 100 63 88 38 153 12 774
  JML 493 0 30 16 0 3 13 11 183 135 171 100 223 23 1401
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2656 105 257 505 146 192 251 179 1364 721 1630 1523 2920 534 12983
  PR 2735 115 269 509 148 168 261 185 1358 744 1548 1414 3347 530 13331
  JML 5391 220 526 1014 294 360 512 364 2722 1465 3178 2937 6267 1064 26314
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 820 73 117 332 94 84 140 103 436 262 383 430 933 239 4446
  PR 963 78 121 305 89 94 141 122 463 273 456 443 1233 237 5018
  JML 1783 151 238 637 183 178 281 225 899 535 839 873 2166 476 9464
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 42 0 1 9 0 1 1 0 2 0 19 0 32 0 107
  PR 3 0 0 11 0 2 2 0 2 0 20 0 24 0 64
  JML 45 0 1 20 0 3 3 0 4 0 39 0 56 0 171
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 25 22 0 50
  PR 2 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 46 32 0 83
  JML 4 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 71 54 0 133
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 207 0 14 8 0 3 5 9 83 72 83 62 70 11 627
  PR 286 0 16 8 0 0 8 2 100 63 88 38 153 12 774
  JML 493 0 30 16 0 3 13 11 183 135 171 100 223 23 1401
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1071 73 132 349 94 88 146 112 522 334 485 517 1057 250 5230
  PR 1254 78 137 324 89 96 151 124 568 336 564 527 1442 249 5939
  JML 2325 151 269 673 183 184 297 236 1090 670 1049 1044 2499 499 11169

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara SAMOFA WISATA BINSARI KAMORFUAR ANJAREW DARMOPIS ADAINASNOSEN SAMBAWOFUAR MARYENDI YAFDAS SUMBERKER MANDOUW KARANG MULIA BRAMBAKEN KINMOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4887 225 505 986 301 361 507 360 2587 1355 3029 1044 6542 1063 23752
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 1 2 0 0 0 0 0 0 5 0 6 0 1 0 15
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 2561 72 236 313 118 177 210 124 1492 685 1974 0 4042 564 12568
4 Jumlah surat suara digunakan 2325 151 269 673 183 184 297 236 1090 670 1049 1044 2499 499 11169
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah SAMOFA WISATA BINSARI KAMORFUAR ANJAREW DARMOPIS ADAINASNOSEN SAMBAWOFUAR MARYENDI YAFDAS SUMBERKER MANDOUW KARANG MULIA BRAMBAKEN KINMOM Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 2313 149 266 669 178 181 291 234 1067 667 1040 1039 2494 492 11080
2 Jumlah Suara tidak sah 12 2 3 4 5 3 6 2 23 3 9 5 5 7 89
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 2325 151 269 673 183 184 297 236 1090 670 1049 1044 2499 499 11169

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden SAMOFA WISATA BINSARI KAMORFUAR ANJAREW DARMOPIS ADAINASNOSEN SAMBAWOFUAR MARYENDI YAFDAS SUMBERKER MANDOUW KARANG MULIA BRAMBAKEN KINMOM
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 688 28 44 293 30 26 11 5 234 202 320 240 879 126 3126
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1625 121 222 376 148 155 280 229 833 465 720 799 1615 366 7954
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 2313 149 266 669 178 181 291 234 1067 667 1040 1039 2494 492 11080