No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih ILAMBURAWI MULIAGAMBUT KARUBATE LULAME ANGGUTARE WANDURI KILUNGGWI YOGA OMABUT TOWOGI BIRAK AMBUT YALINGGUA DOLIGOBAK YAMBIDUGUN LUNGGINERI JIGINIKIME MULIAMBUT USIR KULOK ENGGAME AMULOME TOWEMARIB WONOME WONDENGGOBAK TRIKORA URGELE MONDU YAMBI PEPERA WUYUKWI KULIRIK BERELEMA WUYUNERI YOBOLUK DANGENPAGA GINIGOM TENOLOK MOULO PAGALEME PUNCAK SENYUM TALILOME PRULEME Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 0
  PR 0
  JML 0
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0
  PR 0
  JML 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0
  PR 0
  JML 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0
  PR 0
  JML 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 0
  PR 0
  JML 0
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 0
  PR 0
  JML 0
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0
  PR 0
  JML 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0
  PR 0
  JML 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0
  PR 0
  JML 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 0
  PR 0
  JML 0

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara ILAMBURAWI MULIAGAMBUT KARUBATE LULAME ANGGUTARE WANDURI KILUNGGWI YOGA OMABUT TOWOGI BIRAK AMBUT YALINGGUA DOLIGOBAK YAMBIDUGUN LUNGGINERI JIGINIKIME MULIAMBUT USIR KULOK ENGGAME AMULOME TOWEMARIB WONOME WONDENGGOBAK TRIKORA URGELE MONDU YAMBI PEPERA WUYUKWI KULIRIK BERELEMA WUYUNERI YOBOLUK DANGENPAGA GINIGOM TENOLOK MOULO PAGALEME PUNCAK SENYUM TALILOME PRULEME Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 0
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 0
4 Jumlah surat suara digunakan 0
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah ILAMBURAWI MULIAGAMBUT KARUBATE LULAME ANGGUTARE WANDURI KILUNGGWI YOGA OMABUT TOWOGI BIRAK AMBUT YALINGGUA DOLIGOBAK YAMBIDUGUN LUNGGINERI JIGINIKIME MULIAMBUT USIR KULOK ENGGAME AMULOME TOWEMARIB WONOME WONDENGGOBAK TRIKORA URGELE MONDU YAMBI PEPERA WUYUKWI KULIRIK BERELEMA WUYUNERI YOBOLUK DANGENPAGA GINIGOM TENOLOK MOULO PAGALEME PUNCAK SENYUM TALILOME PRULEME Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 0
2 Jumlah Suara tidak sah 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 0

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden ILAMBURAWI MULIAGAMBUT KARUBATE LULAME ANGGUTARE WANDURI KILUNGGWI YOGA OMABUT TOWOGI BIRAK AMBUT YALINGGUA DOLIGOBAK YAMBIDUGUN LUNGGINERI JIGINIKIME MULIAMBUT USIR KULOK ENGGAME AMULOME TOWEMARIB WONOME WONDENGGOBAK TRIKORA URGELE MONDU YAMBI PEPERA WUYUKWI KULIRIK BERELEMA WUYUNERI YOBOLUK DANGENPAGA GINIGOM TENOLOK MOULO PAGALEME PUNCAK SENYUM TALILOME PRULEME
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 0
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 0
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0