Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih MEWOLUK NINGGINERI BELABAGA WURABAK GILILOME MALOINGGEN DOLOGOBAK TIOLOME UTIKME BIAK OGOLUK WURAMBURU WANUME LUMO MEWUT GILIBE GUMBRU KILILUMO GOLAPAGA BALINGGUP WALIBA NGGININIK TIGIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 704 208 212 312 178 53 151 242 205 109 206 195 23 635 870 300 317 902 305 202 173 89 213 6804
  PR 611 191 191 310 158 41 131 239 191 97 165 163 17 521 756 284 312 857 277 192 166 84 191 6145
  JML 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 704 208 212 312 178 53 151 242 205 109 206 195 23 635 870 300 317 902 305 202 173 89 213 6804
  PR 611 191 191 310 158 41 131 239 191 97 165 163 17 521 756 284 312 857 277 192 166 84 191 6145
  JML 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 704 208 212 312 178 53 151 242 205 109 206 195 23 635 870 300 317 902 305 202 173 89 213 6804
  PR 611 191 191 310 158 41 131 239 191 97 165 163 17 521 756 284 312 857 277 192 166 84 191 6145
  JML 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 704 208 212 312 178 53 151 242 205 109 206 195 23 635 870 300 317 902 305 202 173 89 213 6804
  PR 611 191 191 310 158 41 131 239 191 97 165 163 17 521 756 284 312 857 277 192 166 84 191 6145
  JML 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara MEWOLUK NINGGINERI BELABAGA WURABAK GILILOME MALOINGGEN DOLOGOBAK TIOLOME UTIKME BIAK OGOLUK WURAMBURU WANUME LUMO MEWUT GILIBE GUMBRU KILILUMO GOLAPAGA BALINGGUP WALIBA NGGININIK TIGIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1342 407 411 635 343 96 282 491 404 210 378 365 41 1179 1659 596 641 1794 594 402 346 176 412 13204
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 27 8 8 13 7 2 0 10 8 4 7 7 1 23 33 12 12 35 12 8 7 3 8 255
4 Jumlah surat suara digunakan 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah MEWOLUK NINGGINERI BELABAGA WURABAK GILILOME MALOINGGEN DOLOGOBAK TIOLOME UTIKME BIAK OGOLUK WURAMBURU WANUME LUMO MEWUT GILIBE GUMBRU KILILUMO GOLAPAGA BALINGGUP WALIBA NGGININIK TIGIR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden MEWOLUK NINGGINERI BELABAGA WURABAK GILILOME MALOINGGEN DOLOGOBAK TIOLOME UTIKME BIAK OGOLUK WURAMBURU WANUME LUMO MEWUT GILIBE GUMBRU KILILUMO GOLAPAGA BALINGGUP WALIBA NGGININIK TIGIR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 401 0 0 306 100 0 0 0 73 0 905
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1300 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 348 40 755 1626 584 323 1659 582 394 339 100 404 12044
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1315 399 403 622 336 94 282 481 396 206 371 358 40 1156 1626 584 629 1759 582 394 339 173 404 12949