Dokumen belum diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih KEBO II AYAIGO KAGUPAGU MUNIYEPA IPUWA AWEBUTU IBUMAIDA TOGOWA PANIBAGATA KEBO I PUGAIDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 819 562 541 695 635 614 532 481 625 521 674 6699
  PR 827 559 508 696 652 598 534 493 659 554 646 6726
  JML 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 819 562 541 695 635 614 532 481 625 521 674 6699
  PR 827 559 508 696 652 598 534 493 659 554 646 6726
  JML 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 819 562 541 695 635 614 532 481 625 521 674 6699
  PR 827 559 508 696 652 598 534 493 659 554 646 6726
  JML 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 819 562 541 695 635 614 532 481 625 521 674 6699
  PR 827 559 508 696 652 598 534 493 659 554 646 6726
  JML 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara KEBO II AYAIGO KAGUPAGU MUNIYEPA IPUWA AWEBUTU IBUMAIDA TOGOWA PANIBAGATA KEBO I PUGAIDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 1678 1143 1069 1418 1312 1236 1087 993 1309 1096 1346 13687
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 32 22 20 27 25 24 21 19 25 21 26 262
4 Jumlah surat suara digunakan 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah KEBO II AYAIGO KAGUPAGU MUNIYEPA IPUWA AWEBUTU IBUMAIDA TOGOWA PANIBAGATA KEBO I PUGAIDA Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425
2 Jumlah Suara tidak sah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden KEBO II AYAIGO KAGUPAGU MUNIYEPA IPUWA AWEBUTU IBUMAIDA TOGOWA PANIBAGATA KEBO I PUGAIDA
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 0 0 0 1391 1287 1212 0 0 1284 0 1320 6494
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1646 1121 1049 0 0 0 1066 974 0 1075 0 6931
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 1646 1121 1049 1391 1287 1212 1066 974 1284 1075 1320 13425