Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEKAN KUALA SUKA DAMAI GARUNGGANG PERKEBUNAN BEKIUN SEI PENJARA PARIT RINDU NAMO MBELIN RAJA TENGAH BERUAM BESADI BELANGKAHAN BEKIUNG BALAI KASIH DALAN NAMAN BELA RAKYAT SIDO MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 2369 431 756 569 284 652 1284 913 699 670 531 720 677 434 2559 534 14082
  PR 2340 395 724 520 294 743 1373 1017 720 709 517 796 743 450 2602 524 14467
  JML 4709 826 1480 1089 578 1395 2657 1930 1419 1379 1048 1516 1420 884 5161 1058 28549
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 22 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 0 2 1 1 43
  PR 14 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 32
  JML 36 6 0 0 11 6 0 0 0 0 0 9 0 5 1 1 75
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 2391 436 756 569 288 657 1284 913 699 670 531 726 677 436 2560 535 14128
  PR 2354 396 724 520 301 747 1373 1017 720 709 517 799 743 453 2602 524 14499
  JML 4745 832 1480 1089 589 1404 2657 1930 1419 1379 1048 1525 1420 889 5162 1059 28627
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 1526 317 447 388 197 465 938 910 542 477 411 453 583 226 1804 400 10084
  PR 1673 324 445 350 208 525 998 1011 592 516 420 521 656 257 1861 410 10767
  JML 3199 641 892 738 405 990 1936 1921 1134 993 831 974 1239 483 3665 810 20851
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  PR 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  JML 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 22 5 0 0 4 2 0 0 0 0 0 6 0 2 1 1 43
  PR 14 1 0 0 7 4 0 0 0 0 0 3 0 3 0 0 32
  JML 36 6 0 0 11 6 0 0 0 0 0 9 0 5 1 1 75
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 1548 322 447 388 201 470 938 910 542 477 411 459 583 228 1805 401 10130
  PR 1687 325 445 350 215 529 998 1011 592 516 420 524 656 260 1861 410 10799
  JML 3235 647 892 738 416 999 1936 1921 1134 993 831 983 1239 488 3666 811 20929

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEKAN KUALA SUKA DAMAI GARUNGGANG PERKEBUNAN BEKIUN SEI PENJARA PARIT RINDU NAMO MBELIN RAJA TENGAH BERUAM BESADI BELANGKAHAN BEKIUNG BALAI KASIH DALAN NAMAN BELA RAKYAT SIDO MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 4809 843 1512 1110 580 1424 2718 1970 1444 1409 1072 1547 1447 932 5270 1081 29168
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 1574 196 620 371 164 425 782 49 310 416 239 564 208 444 1603 270 8235
4 Jumlah surat suara digunakan 3235 647 892 738 416 999 1936 1921 1134 993 831 983 1239 488 3666 811 20929
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEKAN KUALA SUKA DAMAI GARUNGGANG PERKEBUNAN BEKIUN SEI PENJARA PARIT RINDU NAMO MBELIN RAJA TENGAH BERUAM BESADI BELANGKAHAN BEKIUNG BALAI KASIH DALAN NAMAN BELA RAKYAT SIDO MAKMUR Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 3216 641 884 737 416 986 1931 1795 1131 991 826 980 1054 484 3652 809 20533
2 Jumlah Suara tidak sah 19 6 8 1 0 13 5 126 3 2 5 3 185 4 14 2 396
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 3235 647 892 738 416 999 1936 1921 1134 993 831 983 1239 488 3666 811 20929

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEKAN KUALA SUKA DAMAI GARUNGGANG PERKEBUNAN BEKIUN SEI PENJARA PARIT RINDU NAMO MBELIN RAJA TENGAH BERUAM BESADI BELANGKAHAN BEKIUNG BALAI KASIH DALAN NAMAN BELA RAKYAT SIDO MAKMUR
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 1839 269 223 606 300 236 790 1785 274 256 596 330 926 89 2138 368 11025
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1377 372 661 131 116 750 1141 10 857 735 230 650 128 395 1514 441 9508
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 3216 641 884 737 416 986 1931 1795 1131 991 826 980 1054 484 3652 809 20533