Dokumen sudah diverifikasi


No. Uraian Rincian Perolehan Suara
I. Data Pemilih dan Pengguna Hak Pilih PEKAN TJ. PURA KARYA MAJU SUKA MAJU TAPAK KUDA BUBUN KWALA LANGKAT KWALA SERAPUH PEMATANG CENGAL PULAU BANYAK BAJA KUNING PEMATANG SERAI PANTAI CERMIN TELUK BAKUNG PEKUBUAN LALANG PAYA PERUPUK PEMATANG TENGAH SERAPUH ASLI PEMATANG CENGAL BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
A. Data Pemilih  
  1. Jumlah pemilih terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) LK 4857 831 1050 662 1065 577 594 2799 1023 798 939 1957 1449 1869 790 940 971 514 649 24334
  PR 4689 807 974 683 1014 496 558 2696 1019 755 902 1902 1396 1836 750 925 944 504 607 23457
  JML 9546 1638 2024 1345 2079 1073 1152 5495 2042 1553 1841 3859 2845 3705 1540 1865 1915 1018 1256 47791
  2. Jumlah pemilih Terdaftar dalam Daftar Pemilih Tambahan (DPTb) LK 7 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16
  PR 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9
  JML 11 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 25
  3. Pemilih Terdaftar dalam daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 65 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 7 5 0 79
  PR 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 10 3 0 22
  JML 69 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 5 0 0 0 17 8 0 101
  4. Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/nama sejenis lainnya LK 145 0 3 1 0 2 0 14 1 1 5 9 7 10 8 7 9 0 0 222
  PR 169 0 2 2 0 1 1 8 2 1 9 20 5 14 1 3 6 0 0 244
  JML 314 0 5 3 0 3 1 22 3 2 14 29 12 24 9 10 15 0 0 466
  5. Jumlah Pemilih (1+2+3+4+5) LK 5074 831 1053 663 1065 579 598 2817 1024 799 944 1967 1457 1879 798 947 988 519 649 24651
  PR 4866 807 976 685 1014 497 560 2706 1021 756 911 1923 1405 1850 751 928 962 507 607 23732
  JML 9940 1638 2029 1348 2079 1076 1158 5523 2045 1555 1855 3890 2862 3729 1549 1875 1950 1026 1256 48383
B. Pengguna Hak Pilih  
  1. Pengguna hak pilih dalam DPT LK 2850 561 655 332 561 263 356 1747 602 450 702 1225 829 1035 464 514 586 267 378 14377
  PR 2824 559 690 382 615 306 389 1827 705 524 661 1307 914 1224 475 600 695 313 404 15414
  JML 5674 1120 1345 714 1176 569 745 3574 1307 974 1363 2532 1743 2259 939 1114 1281 580 782 29791
  2. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Tambahan(DPTb)/Pemilih dari TPS lain LK 7 0 0 0 0 0 3 4 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 16
  PR 4 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 1 0 0 0 0 2 0 0 9
  JML 11 0 0 0 0 0 3 6 0 0 0 2 0 0 0 0 3 0 0 25
  3. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) LK 46 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 54
  PR 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4 0 0 0 8 3 0 20
  JML 50 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 4 0 0 0 13 5 0 74
  4. Pengguna hak pilih dalam Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb)/pengguna KTP dan KK/Nama sejenis lainnya LK 145 0 3 1 0 2 0 14 1 1 5 9 7 10 8 7 9 0 0 222
  PR 169 0 2 2 0 1 1 8 2 1 9 20 5 14 1 3 6 0 0 244
  JML 314 0 5 3 0 3 1 22 3 2 14 29 12 24 9 10 15 0 0 466
  5. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih (1+2+3+4) LK 3048 561 658 333 561 265 360 1765 603 451 707 1235 836 1045 472 521 601 269 378 14669
  PR 3001 559 692 384 615 307 391 1837 707 525 670 1328 923 1238 476 603 711 316 404 15687
  JML 6049 1120 1350 717 1176 572 751 3602 1310 976 1377 2563 1759 2283 948 1124 1312 585 782 30356

No. Uraian Rincian Perolehan Suara
II. Data Pengguna Surat Suara PEKAN TJ. PURA KARYA MAJU SUKA MAJU TAPAK KUDA BUBUN KWALA LANGKAT KWALA SERAPUH PEMATANG CENGAL PULAU BANYAK BAJA KUNING PEMATANG SERAI PANTAI CERMIN TELUK BAKUNG PEKUBUAN LALANG PAYA PERUPUK PEMATANG TENGAH SERAPUH ASLI PEMATANG CENGAL BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah surat suara yang diterima termasuk cadangan 2% (2+3+4) 9749 1682 2072 1355 2124 1105 1171 5601 2089 1586 1884 3934 2920 3766 1562 1939 1951 1038 1281 48809
2 Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih karena rusak/keliru coblos 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 4
3 Jumlah surat suara yang tidak digunakan 3700 562 722 638 948 533 420 1997 779 610 507 1371 1161 1483 614 815 638 452 499 18449
4 Jumlah surat suara digunakan 6049 1120 1350 717 1176 572 751 3602 1310 976 1377 2563 1759 2283 948 1124 1312 585 782 30356
 
No. Uraian Rincian Perolehan Suara
III. Data Suara Sah dan Tidak Sah PEKAN TJ. PURA KARYA MAJU SUKA MAJU TAPAK KUDA BUBUN KWALA LANGKAT KWALA SERAPUH PEMATANG CENGAL PULAU BANYAK BAJA KUNING PEMATANG SERAI PANTAI CERMIN TELUK BAKUNG PEKUBUAN LALANG PAYA PERUPUK PEMATANG TENGAH SERAPUH ASLI PEMATANG CENGAL BARAT Jumlah Akhir
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
1 Jumlah suara sah seluruh Calon Presiden dan Wakil Presiden 6024 1115 1346 713 1171 571 749 3584 1299 969 1369 2552 1748 2272 942 1119 1309 581 781 30214
2 Jumlah Suara tidak sah 25 5 4 4 5 1 2 18 11 7 8 11 11 11 6 5 3 4 1 142
3 Jumlah suara sah dan tidak sah 6049 1120 1350 717 1176 572 751 3602 1310 976 1377 2563 1759 2283 948 1124 1312 585 782 30356

No. Urut Nama Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Rincian Jumlah Akhir
IV. Rincian Jumlah Perolehan Suara Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden PEKAN TJ. PURA KARYA MAJU SUKA MAJU TAPAK KUDA BUBUN KWALA LANGKAT KWALA SERAPUH PEMATANG CENGAL PULAU BANYAK BAJA KUNING PEMATANG SERAI PANTAI CERMIN TELUK BAKUNG PEKUBUAN LALANG PAYA PERUPUK PEMATANG TENGAH SERAPUH ASLI PEMATANG CENGAL BARAT
1 H. Prabowo Subianto - Ir. M. H. Hatta Rajasa 4106 606 705 482 660 380 351 2051 1023 693 955 1434 1347 1490 557 833 949 384 544 19550
2 Ir. H. Joko Widodo - Drs. H. M. Jusuf Kalla 1918 509 641 231 511 191 398 1533 276 276 414 1118 401 782 385 286 360 197 237 10664
  Jumlah Suara Sah Calon Presiden dan Wakil Presiden 6024 1115 1346 713 1171 571 749 3584 1299 969 1369 2552 1748 2272 942 1119 1309 581 781 30214